Kart

Det finnes to forskjellige kartløsninger for Gjøvik kommune.

GeoInnsyn

Dette kart dekker de mest etterspurte tjenestene hos kommunen. Det innholder grunnkart, eiendomsgrenser, areal- og reguleringsplaner og flybilder, samt funksjoner for måling og koordinatvisning.

Geoinnsyn egner seg for mobil og nettbrett. 

WebInnsyn

Denne løsning har litt høyere brukerterskel enn Geoinnsyn. Men inneholder flere kartlag (f. eks. landbrukskart, valgkretser), skråbilder, samt flere muligheter for måling og koordinatvisning.

  • Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av kartene er gratis under forutsetning av at det henvises til kilden.
  • Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet. Publisert kart er ikke rettslig bindende.