Gjøvik kommune

Boligtomter

Boligtomter

Her finner du oversikt over ledige boligtomter i Gjøvik kommune. 

Oversikt over ledige kommunale tomter 

Bjugstadgrenda - Skansen - landlig

Boligtomter - Bjugstadgrenda
Antall Areal NOK/M²
1 ca. 1000 M² 256

Tomtene ligger i et etablert boligområde og ligger sørvendt i et svakt skrånende terreng.  Pent og rolig strøk med asfalterte gater i boligområdet samt gatelys. Tomtene er solrike med nærhet til Skumsjøen frilufts- og hytteområde (ca 4-5 km).

Pinseberget - Snertingdal - landlig 

Boligtomter - Pinsberget
Antall Areal NOK/M²
4 ca. 1000 M² 256
Boligfeltet ligger i et etablert boligområde i Snertingdal. Området ligger sydvest vendt, i svakt skrånende terreng.  Tomtene har flott utsikt og er svært solrike.  Pent og rolig strøk med asfalterte gater i boligområde med gatelys. Pinsberget sokner til Snertingdal skole 1-10 trinn som ligger bare 500 meter fra tomtene. 
Området ligger inntil friluftsområder med gode muligheter for rekreasjon. Flott lysløype, gode fiskemuligheter i Ringsjøen, Skonnordtjernet og Stokkeelva, jaktterreng og flotte turmuligheter både til fots og på sykkel.  Kun 5 km til motorsenter og skytebane.  

Biristrand sentrum - Biri - landlig 

Boligtomter - Biristrand sentrum
Antall Areal NOK/M²
1 ca. 900 M² 256

Tomtene ligger i et etablert boligområde bare 6 km fra Vingrom og 8 km fra Biri sentrum.  Biristrand ligger ca. 30 km fra Gjøvik sentrum og 16 km fra Lillehammer. Området ligger i østvendt, slakt skrånende terreng. Pent og rolig strøk med asfalterte gater i boligområdet med gatelys. Tomtene har noe utsikt og ligger i nærheten av lokalt skisenter og barneskole. 

Feltet ligger inntil friluftsområder med svært gode muligheter for rekreasjon.  Nærhet til Mjøsa for bading, fiske og båtliv. 

Slik søker du 

Du melder din interesse for kjøp av en boligtomt ved å fylle ut søknadskjema søknad om boligtomt.

Søk om boligtomt 

Regler for tildeling og kommunal boligtomt 

Nye tomteområder 

  • Rekkefølgen for valg av tomt bestemmes ved trekning mellom de registrerte tomtesøkerne på det aktuelle tomtefeltet. 
  • Trekningen foretas av kommunen og det føres protokoll fra trekningen. Tomtesøkerne gis mulighet til å være tilstede ved trekningen. 
  • Tomtesøkerne gis beskjed om resultatet av trekningen og inviteres til orienteringsmøte. Tomtetildelingen foretas ved at den enkelte tomtesøker velger tomt i den trukne rekkefølgen. 
  • Den enkelte som er tildelt tomt må gi svar innen fire (4) uker etter tildelingen om tilbudet mottas eller ikke. 
  • Dersom det er flere tomtesøkere enn tomter, blir overtallige stående på venteliste i den rekkefølge som er gitt ved trekningen. Ved tilbakelevering av tomter tilbys disse fortløpende til søkere i samsvar med ventelisten. Ventelisten avvikles etter åtte (8) uker. 

Ledige tomter i eksisterende felt 

Tildeling skjer fortløpende etter hvert som søknader mottas (”Først til mølla” – prinsippet). Er det flere søkere til samme tomt, blir søkerne stående på venteliste i den rekkefølge søknadene har kommet inn. Den enkelte som blir tildelt tomt, må gi svar innen fire (4) uker etter tildelingen

Les regler for tildeling av kommunale boligtomter. (PDF, 72 kB)