Endre reguleringsplan, forenklet prosess

Å endre en reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som når man lager en ny reguleringsplan.

For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Dette gjelder endringer som

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,
  • Ikke går utover hovedrammene i planen
  • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Den som ønsker å fremme en planendring, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller en rekke krav til planprosessen og innholdet i plandokumentene.

Trenger du veiledning og hjelp

Trenger du veiledning, så kan du gjerne bestille et eget veiledningsmøte med oss.

Bestill veiledningsmøte 

Nyttig kunnskap når du skal endre en reguleringsplan 

Nedenfor finner du opplysninger som er nyttig å ha kjennskap til dersom du har behov for å endre en reguleringsplan etter forenklet prosess.