Flyktningtjenesten i Gjøvik

Flyktningtjenesten i Gjøvik kommune er en del av NAV Gjøvik.

Flyktningtjenestens ansvar

Flyktningtjenesten har ansvar for

Bosetting av flyktninger

Kommunen får hvert år anmodninger fra Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. Kommunestyret fatter dermed vedtak om bosetting av flyktninger med utgangspunkt i IMDis anmodning.

Det er IMDi som har ansvar for å tildele bostedskommune til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunen får deretter beskjed om hvilke personer som skal bosettes i kommunen det aktuelle året.

Flyktningtjenesten får ansvaret for å sørge for at personene får et sted å bo, økonomisk støtte, deltar i introduksjonsprogram, veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de raskt finner seg til rette i kommunen.

Besøk imdi.no for mer informasjon om bosetting.

Har du en bolig til utleie?

For at alle skal få et sted å bo, er vi avhengig av hjelp fra dere som har en ledig utleiebolig. Om du har det, kan du melde det inn her på denne siden.

Slik bosettes de forskjellige gruppene

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. En skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og utdanning dersom en trenger det. Det er et mål om at deltakeren skal komme i jobb eller utdanning når hen er ferdig.

Flyktningtjenesten samarbeider tett med Gjøvik læringssenter om aktivitetene som inngår i introduksjonsprogrammet. Les mer om Gjøvik læringssenter på deres hjemmeside.

Hvis du er søker eller har fått plass på introduksjonsprogrammet finner du informasjon på IMDi sine nettsider. 

Har du spørsmål?

Kontakt leder for flyktningtjenesten, Ina Viberg Helgesson.

Telefon: 41 47 82 98
E-post: ina.viberg.helgesson@nav.no