Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Slik søker du 

Du søker om økonomisk sosialhjelp på Nav sine nettsider. 

Søk om økonomisk sosialhjelp

Veileder før du søker

NAV har utviklet en veileder for økonomisk sosialhjelp. Veiviseren er lagt tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at dersom du skal søke sosialhjelp at du går inn og prøver denne. All informasjonen er korrekt og skal være skrevet på en enkel og forståelig måte.

Hvordan lese vedtaket?

NAV Gjøvik har laget en veileder som skal gjøre det enklere å forstå innholdet i et vedtak om økonomisk sosialhjelp. I tillegg finner du en liste som forteller deg om hva slags dokumentasjon som er nødvendig til søknad om økonomisk sosialhjelp.