Brattengvegen

Brattengvegen blir stengt fra rundt 5. juni og til og med 14. desember.

Brattengvegen ligger i Skjerven næringsområde. Vegen blir stengt fr krysset ned Avstikkeren og ned til Odnesvegen. Dette skyldes at Bratteng bru, som krysser Vesleelva, skal rives. Det skal bygges ny bilbru med fortau. 

Det blir skiltet.