Kirkeby nord - Vi skifter ut vann-og avløpsrør

Gjøvik kommune skal skifte ut vann- og avløpsrør i Olaf Kynsveens veg og Johan Nygaardsvolds veg.

Gjøvik kommune har behov for å skifte ut det kommunale vann- og avløpsnettet i område fra kryss Liumvegen/Olaf Kynsveensveg og videre frem til vegkryss med Roald Amundsenveg. Videre fra kryss Liumvegen/ Johan Nygaardsvolds veg og sørover til kryss Johan Nygaardsvolds veg/ Olaf Kynsveensveg.

Dette arbeidet utføres som en del av vedtatt hovedplan for vann og avløp.

Fremdrift 

  • Oppstart: Januar 2024
  • Ferdigstillelse: Høsten 2024

Stengte veger 

  • Liumvegen er stengt for gjennomgjøring fra mandag 8. april til 29. april. 
  • Deler av Johan Nygaardsvoldsveg stenges våren/sommeren 2024.

Omkjøring vil bli skiltet i anleggsperioden.

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

-  Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

  • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
  • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
  • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
  • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 % på vegen frem til forbruker!
  • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
  • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.