Gjøvik kommune

Kråkejordet - Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Kråkejordet - Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Vi skifter ut gamle vann- og avløprsrør på Kråkejordet. 

Fremdrift 

 • Oppstart i slutten av september 2022
 • Planlagt ferdigstillelse i 2024

Disse vegene blir berørt

 • Kauffeldts veg fra krysset med Prost Blomst gate til krysset med Brattbakken
 • F.L. Suhrs veg fra krysset med Mathias Topps veg nordvestover og opp til Skogvegen
 • Kirkevegen fra krysset med Prost Blomst gate til krysset med F.L. Shurs veg
 • Deler av Kauffeldts veg vil være stengt høsten 2022 
 • Deler av Kirkevegen vil bli stengt i første halvdel av 2023. 

Omkjøring vil være skiltet. 

100 år gamle vann- og avløpsledninger må byttes ut

-  Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 % på vegen frem til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.