Kråkjordet - Vi skifter ut vann- og avløpsrør

Vi skifter ut gamle vann- og avløprsrør på Kråkjordet. 

Planlagt arbeid våren 2024

 • F. L. Suhrs til Skogvegen
  • Oppstart oktober 2023
  • Ferdigstillelse mars 2024
 • Skogvegen fra Prost Blomst gate til Kauffeldts veg
  • Oppstart mars 2024
  • Ferdigstillelse juni 2024

Omkjøring vil være skiltet. 

Hvem er det som utfører jobben? 

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

Trenger du å komme i kontakt med oss 

 • Annleggsleder hos Gjøvik kommue Erik Haganæs, telefon 91 62 66 85
 • Prosjektleder hos Gjøvik kommune Sergio Penades, telefon 90 82 52 90

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

-  Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 % på vegen frem til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.