Kråkjordet - Vi skifter ut vann- og avløpsrør

Vi skifter ut gamle vann- og avløprsrør på Kråkjordet. 

Fremdriftsplan

Arbeidet ved å skifte ut vann- og avløpsrør på Kråkjordet er dessverre forsinket. Grunnen er at det er funnet fjell, som gjør at gravingen tar lengre tid. 

 • F. L. Suhrs til Skogvegen
  • Oppstart oktober 2023
  • Ny dato for ferdigstillelse august 2024.
 • Skogvegen fra Prost Blomst gate til Kauffeldts veg
  • Ny dato for oppstart er august 2024
  • Ferdigstillelse desember 2024
 • I krysset ved F.L. Suhrs veg og Prost blomst gata skal det bygges en mur.

Omkjøring vil være skiltet. 

Hvem er det som utfører jobben? 

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

Trenger du å komme i kontakt med oss 

 • Annleggsleder hos Gjøvik kommue Erik Haganæs, telefon 91 62 66 85
 • Prosjektleder hos Gjøvik kommune Sergio Penades, telefon 90 82 52 90

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

-  Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 % på vegen frem til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.