Øverby - Nye vann og avløpsrør i forbindelse med bygging av nytt høydebasseng

Hva skjer?

Vi arbeider med å beholde og forsterke en trygd drikkevannsleveranse til våre innbyggere.

I forbindelse med planlegging av et nytt høydebasseng for vann på Øverby skal Gjøvik kommune i gang med fornyelse av vann og avløpsrør i område langs med Øverbyvegen. Vi skal også etablere nytt vannrør til høydebassenget. 

Elvia skal samtidig fornye en gammel høyspentkabel som ligger i samme området. 

Hvor jobber vi?

Arbeidet foregår øst for Eiktunet ved Øverbyvegen. 

Fremdrift for å bytte vann- og avløpsrør

  • Oppstart: Februar 2024
  • Ferdigstillelse: Juli 2024 

Entreprenør

  •  Toten Anlegg og Transport AS

Følg med på skilting

Arbeidet i veien vil bli skiltet og noe redusert fremkommelighet må forventes. En av kjørebanene vil være stengt, og biltrafikken reguleres med skilt eller trafikklys. 

Kontaktperson

Byggeleder: Steinar Dalen Korsaksel, Norconsult AS.