Skjerven næringspark - Adkomstveg

I forbindelse med utvikling av Skjerven næringspark skal det bygges adkomstveg inn til et tomteområde nedenfor ABM reklame med innkjøring fra Avstikkeren.

Det må påregnes anleggsarbeid i Avstikkeren under hele byggeperioden.  Vegen har vært stengt, men er nå åpen igjen. 

Fremdrift

  • Byggestart: April 2024
  • Ferdigstillelse: Sommeren 2024