Skifter overvannsledning ved Vardal og Blomhaug

Det gjøres arbeid på uteområdet ved Vardal ungdomsskole og Blomhaug barneskole i perioden uke 41 2023-uke 6 2024.

Etter uværet “Hans” skifter Gjøvik kommune ut og oppdimensjonere overvannsledning som går fra 
bekkeinntak, over uteområdene for skolene, Vardal ungdomsskole og Blomhaug barneskole og ut i 
Hunnselva. 

Ledningene har fylt seg med stein og grus etter flommen og det er ikke mulig å spyle den ren igjen. Derfor skiftes ledningen. 

Skolevegen blir stengt et par uker fra 22. november.