Skifter overvannsledning ved Vardal og Blomhaug

Det gjøres arbeid på uteområdet ved Vardal ungdomsskole og Blomhaug barneskole. 

Etter uværet “Hans” skifter Gjøvik kommune ut og oppdimensjonere overvannsledning som går fra bekkeinntak, over uteområdene for skolene, Vardal ungdomsskole og Blomhaug barneskole og ut i  Hunnselva. 

Ledningene har fylt seg med stein og grus etter flommen og det er ikke mulig å spyle den ren igjen. Derfor skiftes ledningen. 

Fremdrift

  • Oppstart: Høsten 2023
  • Ferdigstillelse: Våren 2024