Gjøvik kommune

Renovasjon

Renovasjon

I Gjøvik er det Horisont Miljøpark IKS som har ansvaret for avfallshåndteringen i kommunen. Dette innebærer blant annet innhenting av avfall og drift av miljøstasjoner. 

Tømmekalender 

Du finner oversikt over hvilke dager de forskjellige typer avfall blir hentet i tømmekalederen.

Få tømmekalenderen på mobilen 

Du kan også laste ned tømmekalender som en app til mobilen din. Søk på Min renovasjon der du laster ned apper. Appen er gratis. 

Les om appen Min renovasjon.

Hvem skal jeg kontakte? 

Ta kontakt med Horisont om du har har spørsmål angående henting av avfall, bestilling av avfallsbeholdere, klage eller ønsker å bytte beholderstørrelse.

Vi sender ut renovasjonsgebyret sammen med de kommunale avgiftene. Ta kontakt med servicetorget på telefon 61 18 95 00 om du har spørsmål.

Miljøstasjoner i Gjøvik

Vanlige spørsmål om renovasjon

Avfall og gjenvinning

På Horisont sine nettsider finner du flere spørsmål og svar alternativer.

Kildesortering 

Alle husstander har beholdere til

  • matavfall
  • papp/papir
  • restavfall
  • emballasje av glass og metall
  • plastemballasje

For informasjon om kildesortering og hva som skal kastes hvor, se sortere.no

Hva koster det? 

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Renovasjonsgebyret beregnes ut i fra størrelsen på restavfallsbeholderen. Standardstørrelsen er 140 liter restavfall. Klarer du deg med en mindre restavfallsbeholder får du et fradrag på abonnementet. Må du ha større restavfallsbeholder, får du et tillegg i pris. 

Priser og gebyrer - Renovasjon
Abonnementstype Pris inkludert mva.
Standard abonnement per år (140 liter restavfallsbeholder) 2 500 kroner
Reduksjon for mindre restavfallsbeholder (80 liter) 375 kroner
Tillegg for større restavfallsbeholder (240 liter) 500 kroner
Tillegg for større restavfallsbeholder (360 liter) 3 125 kroner
Tillegg for større restavfallsbeholder (660 liter) 6 875 kroner
Tilegg for større restavfallsbeholder (1000 liter) 15 000 kroner
Reduksjon for fellesløsning/ samarbeid per abonnment 375 kroner
Reduksjon for kompostering/ gjødselkjeller 250 kroner
Årsgebyr hybel under 30 m² 825 kroner
Årsgebyr hytterenovasjon 1 000 kroner

Se dine fakturaer fra oss, logg inn med min ID for å se dine opplysninger.

Ta kontakt med Gjøvik kommune, servicetorget på telefon 61 18 95 00, dersom du har spørsmål om renovasjonsgebyret.

Renovasjonsforskrift

Gjøvik kommune har en felles renovasjonsforskrift med Vestre og Østre Toten, Nordre og Søndre Land. Den beskriver avfallsløsningen, plikter og rettigheter du som abonnent har og hva Horisont skal levere.