Renovasjon

I Gjøvik er det Horisont Miljøpark IKS som har ansvaret for avfallshåndteringen i kommunen. Dette innebærer blant annet innhenting av avfall og drift av miljøstasjoner. 

Se oversikt over tømmedager på din eiendom

Logg inn med ID-porten for å se din personlige tømmekalender direkte på denne siden. 

Du finner også en oversikt ved å søke opp adressen din på Horsiont sin hjemmeside.

Få tømmekalenderen på mobilen 

Du kan også laste ned tømmekalender som en app til mobilen din. Søk på Min renovasjon der du laster ned apper. Appen er gratis. 

Les om appen Min renovasjon på Horisont sin hjemmeside.

Ønsker du å printe ut tømmekalenderen? 

På Horsiont sine nettsider kan du søke opp din adresse, og printe ut tømmekalederen for 2023.

Manglende tømming? 

Ta kontakt med Horisont om du har har spørsmål ved manglende tømming hos deg. 

Miljøstasjoner i Gjøvik

Vanlige spørsmål om renovasjon

Kildesortering 

Alle husstander har beholdere til

  • matavfall
  • papp/papir
  • restavfall
  • emballasje av glass og metall
  • plastemballasje

For informasjon om kildesortering og hva som skal kastes hvor, se sortere.no.

Hva koster det? 

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Renovasjonsgebyret beregnes ut i fra størrelsen på restavfallsbeholderen. Standardstørrelsen er 140 liter restavfall. Klarer du deg med en mindre restavfallsbeholder får du et fradrag på abonnementet. Må du ha større restavfallsbeholder, får du et tillegg i pris. 

Priser og gebyrer - Renovasjon
Abonnementstype Pris inkludert mva.
Standard abonnement per år (140 liter restavfallsbeholder og 80 liter matavfallsbeholder) 4 312 kroner
Reduksjon for mindre restavfallsbeholder (80 liter) 656 kroner
Tillegg for større restavfallsbeholder (240 liter) 862 kroner
Tillegg for større restavfallsbeholder (360 liter) 5 400 kroner
Tillegg for større restavfallsbeholder (660 liter) 11 906 kroner
Tilegg for større restavfallsbeholder (1000 liter) 25 931 kroner
Reduksjon for fellesløsning/ samarbeid per abonnment 656 kroner
Reduksjon for kompostering/ gjødselkjeller 441 kroner
Årsgebyr hybelrenovasjon 1 425 kroner
Årsgebyr fritidsbebyggelse 1 725 kroner

Faktura fra Gjøvik kommune

På min side kan du få oversikt over dine fakturaer fra Gjøvik kommune. Du kan også søke om betalingsutsettelse. Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter løper fra opprinnelig forfallsdato. Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres hver måned, med forfall den 25. hver måned.

Ta kontakt med Gjøvik kommune, servicetorget på telefon 61 18 95 00, hvis du har spørsmål om renovasjonsgebyret.

Renovasjonsforskrift

Gjøvik kommune har en felles renovasjonsforskrift med Vestre og Østre Toten, Nordre og Søndre Land. Den beskriver avfallsløsningen, plikter og rettigheter du som abonnent har og hva Horisont skal levere. 

Se renovasjonsforskriften på Lovdata.no.