Beboerparkering

For å kunne søke om beboerparkering må du bo i ett av borettslagene som har muligheten til å søke om det.

Hvem kan søke?

Disse borettslagene har mulighet til å søke om beboerparkering.

  • Skolegaten 10 borettslag
  • Øvre Torvgate 14
  • Gjøvik skoles boligbyggelag
  • Wergelandsgate 2
  • Trondhjemsvegen 17
  • Hans Mustads gate borettslag

Noen av disse borettslagene har bare et visst antall som kan få det innvilget.

Slik søker du

Søknaden må gå igjennom borettslagets leder. Ta kontakt med borrettslagets leder for å søke. 

Pris

Beboerparkering/oblat
Hva Pris
Beboerparkering/oblat 2 064 kroner per år

Prisen endres hvert år.

Fornye, endre og si opp parkeringsbevis

Parkeringsbevis må fornyes hvert år og gjelder i kalenderåret fram til 31. desember. Prisen er den samme, uansett når på året du søker.

Du må ha adressen din der du søker og registreringsnummeret til bilen din på kortet. Om du bytter bil, må du levere tilbake det gamle kortet og få et nytt kort med det nye bilregistreringsnummeret.

Hvis du selger leiligheten og ny eier ønsker å benytte seg av beboerparkeringen, kan kortet overføres ut året som det er betalt for. 

Du kan kun bruke parkeringsbeviset i den bilen som har det samme registreringsnummeret som står på kortet. 

Ta kontakt med 

Gunn Elisabeth Skyberg
Saksbehandler i trafikkavdelingen