Tømming av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Alle som har et privat avløpsanlegg, og som ikke er tilknyttet kommunalt nett, er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskiller og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen utføres for tiden av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Når er det tømming? 

Tømming av slamavskillere foregår på rodekjøring. Oppstart avhenger av snøforhold.

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS sender en SMS før de kommer og tømmer avløpsanlegget ditt. De sender også kvitteringen på SMS etter de har vært hos deg.

Når er neste tømming hos meg? 

Tømmeplan for septik i 2022
Område Uke
Biri Uke 16 - 24
Snertingdal Uke 24 - 34
Åslendet/Kollstoppen Uke 45 - 49
Bybrua/Vardal Uke 35 - 41
Skumsjøen/Sentrum syd Uke 39 - 45

Jeg har tett tank

Har du tett tank må du bestille tømming selv, ta kontakt direkte med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS på telefon 62 35 50 00.

Tette tanker som det ikke er bestilt tømming på innen 1. november, blir tømt mellom 1. november og 31. desember. Har du behov for ekstratømminger, ta kontakt med Arnkværn.

Dine plikter som huseier

  • Du må påse at tankene er tilgjengelig for tømming. Klippe gress/kratt og måke frem kumlokket om vinteren.
  • Du må sørge for at gårdplass/adkomstvei er tilstrekkelig strødd og brøytet.
  • Tanken skal til en hver tid være sikret, slik at personer og dyr hindres i å falle i den. Betonglokk skal være runde og hele, med løftekrok. Glassfiberlokk skal sikres med låsepinne. 

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Septikrenovasjon
Varenr Gebyrtype  Årspris inkludert mva
141 Slamavskiller med WC, helårsbolig 3 190 kroner
147 Slamavskiller med WC, fritidsbolig 1 595 kroner
140 Slamavskiller uten WC, helårsbolig 1 310 kroner
146 Slamavskiller uten WC, fritidsbolig 655 kroner
144 Minirenseanlegg, helårsbolig 3 190 kroner
139 Minirenseanlegg, fritidsbolig 1 595 kroner
142 Tett tank, helårsbolig 2 012 kroner
148 Tett tank, fritidsbolig 1 006 kroner
143 Tett tank, helårsbolig (pr m3) 323 kroner
149 Tett tank, fritidsbolig (pr m3) 161 kroner
145 Tilsyn og kontroll, alle avløpsanlegg 200 kroner
  Pris pr m3 levet Rambekk RA. Gjelder renovatør 200 kroner

Vanlige spørsmål om tømming av tank