Tømming av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Alle som har et privat avløpsanlegg, og som ikke er tilknyttet kommunalt nett, er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskiller og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen utføres for tiden av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Når er det tømming? 

Tømming av slamavskillere foregår på rodekjøring. Oppstart avhenger av snøforhold. Arnkværn Miljø og Renovasjon AS vil varsle om tømmetidspunkt på SMS.

Når er neste tømming hos meg? 

Tømmeplan for septik i 2022
Område Uke
Biri Uke 16 - 24
Snertingdal Uke 24 - 34
Åslendet/Kollstoppen Uke 45 - 49
Bybrua/Vardal Uke 35 - 41
Skumsjøen/Sentrum syd Uke 39 - 45

Jeg har tett tank

Har du tett tank må du bestille tømming selv, ta kontakt direkte med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS på telefon 62 35 50 00.

Tette tanker som det ikke er bestilt tømming på innen 1. november, blir tømt mellom 1. november og 31. desember. Har du behov for ekstratømminger, ta kontakt med Arnkværn.

Dine plikter som huseier

  • Du må påse at tankene er tilgjengelig for tømming. Klippe gress/kratt og måke frem kumlokket om vinteren.
  • Du må sørge for at gårdplass/adkomstvei er tilstrekkelig strødd og brøytet.
  • Tanken skal til en hver tid være sikret, slik at personer og dyr hindres i å falle i den. Betonglokk skal være runde og hele, med løftekrok. Glassfiberlokk skal sikres med låsepinne. 

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Septikrenovasjon
Gebyr Pris inkludert mva.
Årsgebyr slamavskiller med WC 3 190 kroner
Årsgebyr slamavskiller uten WC 1 310 kroner
Årsgebyr minirensanlegg 3 190 kroner
Årsgebyr for oppmøte og transport, tett tank 2 012 kroner
Pris per m3 tankvolum, tett tank 323 kroner
Fritidsbolig med WC 1 322 kroner
Fritidsbolig uten WC 660 kroner
Levering av septikslam ved Rambekk Renseanlegg 155 kroner
Tilsyn-/kontrollgebyr, avløpsanlegg 200 kroner

Vanlige spørsmål om tømming av tank