Vannmåler

Den 2. januar 2023 sendte vi ut SMS til alle i kommunen med egen vannmåler. I meldingen blir du bedt om å lese av og sende inn vannforbruket ditt.

Slik leser du av vannmåleren

Har du vannmåler i Gjøvik kommune, har du sannsynligvis en av disse to variantene.

På denne måleren skal du kun lese av tallet som står i hvit skrift på svart bakgrunn. Ikke de røde tallene.

På denne måleren skal du kun lese av det store tallet før komma-tegnet. Altså ikke de små tallene bakerst.

Eksempel: Om det står "000153,815" på vannmåleren, skal du kun svare "153" på SMS-en.

Jeg har ikke fått SMS

Har du vannmåler, men ikke fått SMS av oss er det sannsynligvis fordi vi ikke har telefonnummeret ditt i systemet vårt. Da vil du motta et brev i din digitale postkasse. Hvis du er reservert mot digital post fra det offentlige, vil du motta brevet i din fysiske postkasse. 

Brevet inneholder informasjonen du trenger for å melde inn vannforbruket ditt til oss. Da anbefaler vi også å legge ved telefonnummeret ditt, slik at du får SMS neste gang.

Må du ha vannmåler?

  • Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng i Gjøvik skal ha vannmåler installert.
  • Hybelbygg regnes som næringsbygg og skal ha vannmåler.
  • Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.

Lønner det seg å installere vannmåler?

Et vanlig vannforbruk for en person pr år er 50 kubikk(m3). I dag beregnes vanngebyret  og avløpsgebyret basert på arealet på boligen din.

Regneeksempel - vanngebyr 

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter(m2) med vannmåler 

  • 2 x 50 m3 = 100 m3 x 16,49 kr = 1 649 kroner

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter (m2) uten vannmåler

  • 200 m2 = 200 m3 x 16,49 kr = 3 298 kroner

Regneeksempel - avløpsgebyr

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter(m2) med vannmåler.

  • 2 x 50 m3 = 100 m3 x 21,35 kr = 2 135kroner

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter (m2) uten vannmåler.

  • 200 m2 = 200 m3 x 21,35 kr = 4 270 kroner

I dette eksemplet vil du spare 3 784 kroner i året på vann- og avløpsgebyr ved installasjon av vannmåler. 

Hva koster det?

Ønsker du vannmåler må du ta kontakt med en rørleggerfirma. Be dem om pristilbud på selve installasjonen. Vannmåleren leier du av kommunen.

Installasjon

Ta kontakt med autorisert rørleggerfirma.

Vannsparetips 

Når du har fått installert vannmåleren, bør du følge med på måleren for å avdekke en eventuell lekkasje. Dette kan være en kran som drypper eller at det drypper i toalettet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr vann og avløp
Abonnement Vann inkludert mva. per år Avløp inkludert mva. per år
Bolig/fritidsbolig 2 435 kroner 2 291 kroner
Næring 1 Vannmåler; 0-24 mm 2 474 kroner 2 837 kroner
Næring 2 Vannmåler; 25-31 mm 5 356 kroner 6 111 kroner
Næring 3 Vannmåler; 32-79 mm 16 553 kroner 18 769 kroner
Næring 4 Vannmåler; 80 mm og over 46 740 kroner 53 471 kroner
Vannmålerleie 460 kroner

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruket ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler. 

Forbruksgebyr vann og avløp
Forbruk Pris inkludert mva.
Vann 16,49 kroner per m3
Avløp 21,35 kroner per m3

Lover og regler

Artikkelliste