Installasjon av vannmåler

Slik søker du

Søknad om vannmåler skal sendes inn av et rørleggerfirma.

Gjøvik kommune har hatt  i bruk et nytt system for søknader om tilknytning. Du må registrere foretaket ved å gå inn på Powel entreprenørportal. 

Register ditt foretak på Powel entreprenørportal 

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord.

Når søknaden er godkjent 

Når søknaden er godkjent kan du hente vannmåleren hos Gjøvik kommune, teknisk drift, Stampevegen 5. Åpningstid er 07:00-15:00. 

Frist på 14.dager 

Vannmåler skal være montert og ferdigmeldt senest 14 dager etter utlevering.

Hvem må ha vannmåler?

  • Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng i Gjøvik skal ha vannmåler installert.
  • Hybelbygg regnes som næringsbygg og skal ha vannmåler.
  • Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.