Nærmiljø og møteplasser

Møteplasser, gode bomiljøer, parker og service- og handelsmuligheter er viktig for at vi skal trives.

Vi vil gjerne høre dine tanker om hva du mener et godt nærmiljø og sentrum bør bestå av.

Dette kan vi gjøre på Biri

  • Uteområdene kan utvikles med aktivitetsområder, parker og møteplasser.
  • Biri sentrum kan utvikles med boliger, forretninger og serveringssteder.
  • Man kan kombinere for eksempel boliger og butikker i nye bygg. Kjøpesenter på mer enn 3000 kvadratmeter er derimot ikke tillatt.

Det er også viktig å ta hensyn til de myke trafikantene i utviklingen av bygda.

Har du spørsmål?

Stine Røen er ansvarlig for utviklingen av nærmiljøet på Biri. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om prosjektet!

Stine Røen

Næringspådriver i Gjøvik kommune

E-post: stine.roen@gjovik.kommune.no

Deres innspill

Artikkelliste

Viser 1-10 av 55 artikler, side 1 av 6