Ung i Gjøvik

Aktiviteter på Biri omsorgssenter

Aktiviteter på Biri omsorgssenter

Våren 2021 åpner Biri omsorgssenter dørene for over 100 ansatte og beboere. Vi vil at omsorgssenteret skal være mer enn et "gamlehjem". Biri omsorgssenter skal være en møteplass for hele befolkningen.

Vi ønsker innspill til hva omsorgssenteret kan brukes til!

Smartere teknologi for bedre tjenester

Senteret har som mål å vise vei for nye måter å jobbe på gjennom bruk av velferdsteknologi. Smartere teknologi gir bedre mulighet til bedre samarbeid mellom ansatte fra forskjellige tjenester og de som mottar tjenestene.

Felles møteplass

I tillegg til at omsorgssenteret består av 32 sykehjems- og bokollektivplasser, vil det også fungere som en møteplass for alle på Biri, og vil jobbe for at frivillige lag og foreninger skaper liv og aktiviteter på senteret.

Vi tar gjerne imot innspill på hvilke aktiviteter frivillige ønsker å bidra med, og hvilke type aktiviteter du som innbyggere ønsker på senteret!

Gi oss ditt innspill

Hva vil du at Biri omsorgssenter skal brukes til?

(Alle innspill legges til nederst på denne siden.)


Felt merket med * må fylles ut

Har du spørsmål?

Pernilla Egedius er ansvarlig for utviklingen av Biri omsorgssenter. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Klikk for stort bilde

Pernilla Egedius

Leder for forpleiningstjenesten i Gjøvik kommune

E-post: pernilla.egedius@gjovik.kommune.no

Deres innspill

Sørge for at de som kommer og vil bidra frivillig blir tatt i mot på en skikkelig måte. Flott å kunne bruke aktivitetsrom, møterom og cafe til foreningen, men vil ikke både betale leie for dette og forventes å bidra frivillig i tillegg. Blir gjerne med og arrangerer omvisninger for grupper og rekruttere til det.

Det hadde vært fint med et dagtilbud for eldre der de kan møtes for sosiale aktiviteter.

Jeg ønsker at det er et sted hvor man kan lære å danse hip pop eller noe.

Dersom møteplasser er viktig, så bør mandagsgruppa gjenåpnes. Vi som gikk der hadde ikke noe annet, nå er det bare trist.

- Irene Austad

Jeg skulle ønske vi kan ha et sted for å lære om dans som hip hop og flere type danser der de som er intersert som at man slipper å. Dra langt og de er bra for helse og fordi. Det er gøy

Forstår det sånn at det blir kafé der, og blir nok et fint samlingssted for oss. Vi har mange musikere og sangere på Biri og bygdene rundt. Det er noe de fleste liker å høre på. Ungdomsskole-elevene har ofte oppvisning på skolen. Men, de er så flinke at flere i bygda burde få oppleve det. De på lavere trinn er jo også aktuell.

- Sissel Helgesen

Musikalske aktiviteter. Faste øvingskvelder hvor alle kan delta.

- Per Øversveen

Generasjonssang hvor eldre og barn synger sammen. Andakter, foredrag allsang.

- Hanne Moesgaard Skjesol

Toner på tunet, koselige små utendørs konserter på sommerstid.

Kan brukes som rådhus om Biri blir egen kommune igjen.