Skole og barnehage

I 2023 skal det stå klar en ny barnehage og barneskole på Biri. Skolen og barnehagen skal bygges i nærheten av Biri ungdomsskole. Ønsket er at byggene også skal kunne brukes av lag og organisasjoner utenom skoletid.

Ny seks-avdelingers barnehage

Vi bygger en moderne og framtidsrettet barnehage der barn og voksne skal trives, med hensiktsmessige lokaler til blant annet matlaging, garderober og et uteareal som skal inspirere og utvikle barnehagebarna. Utforminga vil skje i samarbeid med brukerne og kompetente ansatte.

Ny barneskole på Biri

I 2023 skal vi også ha klart et skolebygg på Biri med plass til to klasser per trinn. Skolen vil dimensjoneres for ei framtid med vekst i barnetallet på Biri. Et moderne skolebygg skal være rustet for daglig og fornuftig bruk av ny teknologi, også for morgendagens elever og lærere.

Skolebygg og barnehagebygg skal brukes av elever og ansatte i skoletida, men på ettermiddag og kveld ønsker vi at frivillige organisasjoner tar i bruk bygget som møteplass og øvingslokaler.

Hvor skal det bygges?

Vi bygger skolen og barnehagen rett ved Biri ungdomsskole, som ligger sentralt, både ved sentrum og idrettsplassen.

Lokalisering av barnehage, barneskole og ungdomsskole i umiddelbar nærhet av hverandre, vil lette bringe- og hentesituasjonen for foresatte som har barn i barnehage, SFO og skole. Det blir ett busstopp å forholde seg til for de mange som bruker bussen.

Kompetansemiljøet samles på et sted. Et sterkere samarbeid i fagmiljøet muliggjør større samhandling på tvers av alder og klasser.

I dette området er det regulert for bygging av ny skole, barnehage og tilhørende uteområder. - Klikk for stort bilde

Har du spørsmål?

Kjetil Ulset er kontaktperson for skole- og barnehageprosjektet på Biri. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om prosjektet!

Kjetil Ulset

Brukerkoordinator og rådgiver i Gjøvik kommune

E-post: kjetil.ulset@gjovik.kommune.no

Deres innspill

Artikkelliste

Viser 1-10 av 17 artikler, side 1 av 2