Ung i Gjøvik

Skole og barnehage

Skole og barnehage

I 2023 skal det stå klar en ny barnehage og barneskole på Biri. Skolen og barnehagen skal bygges i nærheten av Biri ungdomsskole. Ønsket er at byggene også skal kunne brukes av lag og organisasjoner utenom skoletid.

Ny seks-avdelingers barnehage

Vi bygger en moderne og framtidsrettet barnehage der barn og voksne skal trives, med hensiktsmessige lokaler til blant annet matlaging, garderober og et uteareal som skal inspirere og utvikle barnehagebarna. Utforminga vil skje i samarbeid med brukerne og kompetente ansatte.

Ny barneskole på Biri

I 2023 skal vi også ha klart et skolebygg på Biri med plass til to klasser per trinn. Skolen vil dimensjoneres for ei framtid med vekst i barnetallet på Biri. Et moderne skolebygg skal være rustet for daglig og fornuftig bruk av ny teknologi, også for morgendagens elever og lærere.

Skolebygg og barnehagebygg skal brukes av elever og ansatte i skoletida, men på ettermiddag og kveld ønsker vi at frivillige organisasjoner tar i bruk bygget som møteplass og øvingslokaler.

Hvor skal det bygges?

Vi bygger skolen og barnehagen rett ved Biri ungdomsskole, som ligger sentralt, både ved sentrum og idrettsplassen.

Lokalisering av barnehage, barneskole og ungdomsskole i umiddelbar nærhet av hverandre, vil lette bringe- og hentesituasjonen for foresatte som har barn i barnehage, SFO og skole. Det blir ett busstopp å forholde seg til for de mange som bruker bussen.

Kompetansemiljøet samles på et sted. Et sterkere samarbeid i fagmiljøet muliggjør større samhandling på tvers av alder og klasser.

I dette området er det regulert for bygging av ny skole, barnehage og tilhørende uteområder. - Klikk for stort bilde

Gi oss dine innspill

  • Hva kan vi bruke byggene til utenom skoletid?
  • Har du idéer til hva vi kan bruke uteområdene til? Hvordan skal de utformes og hva bør være der for at det skal være attraktivt også utenom skoletida?
  • Skrinnhagen skole og Biri barnehage flytter. Hva synes du vi skal gjøre med tomtene de har i dag etter de har flyttet ut?

(Alle innspill legges til nederst på denne siden.)


Felt merket med * må fylles ut

Har du spørsmål?

Kjetil Ulset er kontaktperson for skole- og barnehageprosjektet på Biri. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om prosjektet!

Klikk for stort bilde

Kjetil Ulset

Brukerkoordinator og rådgiver i Gjøvik kommune

E-post: kjetil.ulset@gjovik.kommune.no

Deres innspill

En lovnad om full barnehagedekning i Biri sentrum vil gjøre det mer attraktivt å etablere seg her som småbarnsfamilie. I tillegg burde Biristrand også hatt egen barnehage, da det er en del utbygging der. En lokal barnehage vil gjøre det mer attraktivt/aktuelt for folk å bo på Biristrand, da mange på Biristrand kjører nordover når de skal på jobb.

- Ingunn Ekern

Det kan være meget lurt å bygge en skikkelig scene når man først bygger en ny skole! Helt siden vi fikk være med og sette opp den aller første ungdomsskolerevyen "AbbaBU" for over 20 år siden, så har lærerne og elevene på Biri holdt koken, og underholdt bygda år etter år! Kvalifiserer ikke dette til å fortjene en skikkelig scene så vet ikke jeg :) En scene kan hele bygda få glede av - kun fantasien setter grenser. Man kan vurdere å lage en BlackBox, med mange potensielle bruksområder (musikk, teater osv).

- Ingunn Ekern

Mer aktivitet i svømmehallen og høyere vanntemperatur. Gymsalene må brukes aktivt til fritidsaktiviteter og det må være enkelt å finne ut hvordan man booker dem. En av de gamle tomtene kan svært gjerne brukes til areal for hundetrening da det er allerede inngjerdede områder! Dette vil trekke folk fra omegn i stor grad!

Reguleringens begrensning bør utvides og boligområdet bak ungdomsskolen bør innlemmes. Det samme gjelder området ved Samvirkelaget for mer helhetlig og relevant bruk av hele reguleringsfeltet.

Jeg vil ikke att det skal bli sammenslåing av barn og ungdomsskoler.

Det bør ikke bygges barneskole i nærheten av ungdomsskole, da jeg som lærer erfarer at elevene synes det er positivt å begynne på ny skole. Elevene sier at det er så viktig for dem at de starter på nye nytt. Og jeg ser også at det kommer til å bli snikinnført en 1-10 skole, med felles rektor og ledelse. Det ser jeg ikke som noe positivt. Det vil heller ikke være mulig å bruke flerbrukshallen til gymsal, da den er for liten. Ungdomsskolen har kroppsøving 2 ganger i uka, og pr dags dato vil det si at 12 økter i uka er opptatt til ungdomsskolen, og da vil det ikke bli plass til barneskolen. Det er heller ikke garderobeplass til alle, selv om en velger å dele hallen i 3. Det vil også bli «sløst» for mye tid til transport bort i hallen for ungdomsskoleelevene, da de har et annet timetall enn barneskolen.

Barneskolen som bygges bør ha eget gymsal og kjøkken. I dag brukes kjøkkenet til ungdomsskolen, noe som går ut over fleksibiliteten til ungdomsskolen.

Mitt første innspill er å ikke falle for fristelsen å bygge en 1 - 10 skole. Hold barneskolen og ungdomsskolen adskilt, om det bare så er en liten gangveg i mellom. Jeg jobber selv i skolen som lærer og ser hvert år den endringen elevene har fra barneskole til uskole. Det å begynne på en ny skole, i en ny klasse, med nye lærere gir barna en mulighet til å kunne starte med "blanke ark" og med en ny giv. Her møter de voksne som ser eleven der den er, uten ballasten fra tidligere år i skoleverket. Ta gjerne kontakt med meg om dere ønsker mer utdypning.

- Nils Henning Melby

Det er viktig at biblioteket beholdes. Vi ønsker oss lengre åpningstider.

- Engasjerte elever 5. og 8. trinn Biri

Bygge barnehage og skole opp til 7. trinn. Viktig å skille mellom barneskole og ungdomsskole slik at elever har noe å strekke seg etter.

- Engasjert lærer

Regulere om eksisterende barneskole til boligformål. Videreutvikle deler av tomtearealet med nybygg, samt at eksisterende infrastruktur i den grad det lar seg gjøre beholdes og bygges til leiligheter. Bygg og anleggsbransjen er en værsting sett opp mot klima og miljøhensyn. Gjøvik kommune kan dermed en mulighet til å vise at de bidrar til det grønne skiftet ved ombygging fremfor utelukkende nybygging.

Prosjektet kan også tuftes på «leie til eie» prinsippet. Dette vil tiltrekke folk som gjerne er i etableringsfasen, ved at de får en inngangsbillett inn i boligmarkedet. Denne gruppen av befolkningen er gjerne også de som i størst grad benytter det nærmiljøet har å by på, som f.eks idrettshall, skole/barnehage, aktiviteter knyttet til sentrum. Leie til eie prinsippet vil også bidra til å finansiere deler av/hele prosjektet av igjennom leieinntekter og påfølgende salg.