Om Biri bygdelab

Vi kommer til Biri for å gjennomføre Biri bygdelab. Vi vil høre hva som skal til for at du skal trives, bo og få enda flere til å flytte til Biri.

Det er bygd et helt nytt omsorgssenter, det skal bygges ny skole og barnehage, det blir ny E6 gjennom Biri og et område ved Vismunda skal klargjøres for næring. Vi vil gjerne høre dine innspill og idéer til disse prosjektene.

Slik skal vi gå frem

I slutten av februar sendte vi ut en kort spørreundersøkelse på SMS til alle som bor på Biri. Målet med denne undersøkelsen er å få en oversikt over hva dere synes er bra, hvor dere trives best og hva som kan bli bedre.

Videre skal vi arrangere workshops, snakke med mannen i gata og invitere til aktiviteter hvor målet er å samle innspill og idéer til hvordan vi kan gjøre Biri bedre.

For å få innspill fra barn skal vi bruke Barnetråkk, en metode hvor barna får jobbe med kart og merker.

Med denne nettsiden ønsker vi å gjøre det enkelt for deg som innbygger å komme med tilbakemeldinger til de ulike prosjektene vi skal i gang med på Biri.