Biri bygdelab

Tusen takk for alle innspill!

Tusen takk for alle innspill på spørreundersøkelsen og nettsiden, deltakelse i arbeidsøkter
(både digitale og fysiske), alle henvendelsene, og det store engasjementet om Biris utvikling!

Les om hva vi skal gjøre videre med innspillene.

Workshops og møter

Til toppen