Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Siste frist for levering av valglister

13. og 14. september er det kommunestyrevalg i Gjøvik kommune. Partier/grupper som ønsker å stille til valg, har frist til 31. mars kl. 12.00 med å levere inn listeforslag. Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus/servicetorget og på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn.

Les mer

Åpningstider i påsekeuken

En liten påminnelse om åpningstidene i rådhuset ifbm påsken.• Mandag 30. mars kl. 08.00 – 15.30• Tirsdag 31.mars kl. 08.00 – 15.30• Onsdag 1. april kl. 08.00 – 12.00 (kasse og billettsalg i servicetorget er stengt) • Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag stengt. Så ønsker vi fra Servicetorget alle sammen en riktig god påske.

Les mer

Ny midlertidig ledelse i kommunen

Arbeidet med intervjuer og seinere tilsettinger av nye kommunalsjefer er nå godt i gang. Fram til ny ledelse er klar, har rådmannen denne midlertidige ledergruppen rundt seg, fra og med i i dag, 23/3.  Sektor for samfunnsutvikling har han hånd om selv, Skolesjef, Anne Margrethe Lund representerer Oppvekstsektoren, NAV- leder, Reidun Karlsen, har sektor NAV, Konstituert Helse og Omsorgssjef, Heidi K. Hagebakken representerer Helse og Omsorgssektoren, og Kommunalsjef, Sigmund Egner, har hånd om sektor for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

Les mer

Kjell Nordviks Fond

Kanskje har du planer om å dra til USA for å studere ved et universitet eller høyskole?  Her kan du lese litt mer om muligheten for et stipend. Og søknadsfristen er 30. april.

Les mer

Informasjon om septikrenovasjon

Les mer

STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til Barne-og ungdomstiltak i større bysamfunn. SØKNAD OM STØTTE 2015.

Les mer

Nyhetsarkiv