Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2017

Gjøvik kommune kan på tross av god netto skatteinngang på ca. + 6 mill. kr. hittil i år vise til en årsprognose med et merforbruk utover budsjett på ca. - 8,5 mill. kr.  eller ca. – 0,5 % ved årets slutt.

Les mer

HOVDETOPPEN - ÅPENT MØTE

Hvordan vil du at Hovdetoppen skal utvikles? Kom og si din mening i Gjøvikhallen tirsdag 23. mai kl. 18.00 i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid for Hovdetoppen.

Les mer

EL-SYKLER TIL UTLÅN

EL-sykler søker syklister! Vil du sykle sommeren i møte på EL-sykkel? Gjøvik kommune har kjøpt inn nye EL-sykler som skal lånes ut til kommunens innbyggere. Du kan låne en EL-sykkel gratis en måned. Vi låner ut vanlige EL-sykler, en elektrisk transportsykkel samt en barnehenger.

Les mer

NAV Gjøvik har ny åpningstid

Fra 01. mai har publikumsmottaket ved NAV Gjøvik ny åpningstid.

Les mer

SLUTT PÅ FM-SENDING

Det digitale radioskiftet er i gang. For deg som bor i bl. a. Oppland, slukkes NRKs radiokanaler på FM 26. april. De kommersielle, riksdekkende kanalene, og enkelte lokalradioer, følger etter 16. juni.

Les mer

BEDRE BREDBÅNDSDEKNING I GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik kommune er i gang med å vurdere områder i kommunen som ikke har så god bredbåndsdekning som ønsket. Vi har i samarbeid med de største aktørene i området kartlagt hvilke området dette gjelder.

Les mer

Nyhetsarkiv