Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2016

Under Aktuelt nå (eller ved å klikke på Les mer) finner du en oversikt over når det er vaksinering på de forskjellige legekontorene

Les mer

Øvelsen over for denne gang

Det ble en "dramatisk" dag for alle de involverte i gårsdagens fullskala kriseøvelse. Alle nødetatene var koplet på, men også sykehuset og kommunen hadde stor plass i øvelsen.

Les mer

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Torsdag 22. september skal det være en fullskalaøvelse i krisehåndtering i regi av Fylkesmannen. Deltagere i øvelsen er: nødetatene (politiet og ambulansetjeneste), IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning), Gjøvik sykehus og Gjøvik kommune.

Les mer

Melding om kriseøvelse

Torsdag 22/9 vil Gjøvik kommune testes på om beredskapsplaner og krisehåndtering fungerer som forutsatt. Det blir en såkalt fullskalaøvelse, så mange etater vil bli berørt. Men husk at det er en øvelse.

Les mer

BRANNVERNUKE 2016

I årets brannvernuke - uke 38 - er det brannsikkerhet i hjemmet, med hovedfokus på viktigheten av brannøvelser hjemme.

Les mer

Ny bru over Hunnselva

I forbindelse med bygging av den nye bru over Hunnselva, er Parkgata stengt nordfra mot brua. Parkgata sørfra til KIWI og dyreklinikken er åpen. Avkjøringen fra Standgata der Parkgata tar av i sør, har allerede blitt mer oversiktlig, men mer utbedring gjenstår.Utskifting av brua har vært et tema i flere år og blir realisert nå. Som følge av at Opplandstrafikk etablerer parkeringsanlegg for buss på sørsiden av Hunnselva, vil brua få økt trafikk med større kjøretøyer. Brua vil også få økt trafikk av myke trafikanter.Det estetiske inntrykket fra Elvegata, foran Gjøvik kino og scene, blir videreført blant annet med samme type rekkverk. Det kommer også prefabrikkerte betongelementer med mønstret overflate i gangbanene.

Les mer

Nyhetsarkiv