Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

Obs!! Lag og foreninger

Nå fungerer alt som det skal ,- så her er en oppfordring til alle lag og foreninger i Gjøvik Kommune: Registrer dere her på våre hjemmesider. Noen leiter etter dere, flere er interesserte i arbeidet dere driver og mange kan sikkert tenke seg å bli medlem hos dere. Klikk på Kultur, idrett og fritid, og deretter på lag og foreninger. Der står det en grei oppskrift på hvordan det gjøres. Bruk de få minuttene det tar og meld dere inn!

Les mer

Søknadsfrister kulturmidler og treningstider

Søknadsfrist for kulturmidler (driftstilskudd) til lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid: 14. mai. Søknadsfrist trening i idrettshaller: 1. mai.

Les mer

Innbyggerundersøkelse

Gjøvik kommune gjennomfører en vurdering av digitale tjenester i kommunen, og ønsker i den forbindelse innspill fra innbyggere. Kjempefint om du har mulighet til å sette av noen minutter til å besvare undersøkelsen ved å følge lenken under. Dine innspill er veldig viktige for det videre arbeidet med å forbedre kommunens tjenester. Tusen takk !

Les mer

Ny midlertidig ledelse i kommunen

Arbeidet med intervjuer og seinere tilsettinger av nye kommunalsjefer er nå godt i gang. Fram til ny ledelse er klar, har rådmannen denne midlertidige ledergruppen rundt seg, fra og med i i dag, 23/3.  Sektor for samfunnsutvikling har han hånd om selv, Skolesjef, Anne Margrethe Lund representerer Oppvekstsektoren, NAV- leder, Reidun Karlsen, har sektor NAV, Konstituert Helse og Omsorgssjef, Heidi K. Hagebakken representerer Helse og Omsorgssektoren, og Kommunalsjef, Sigmund Egner, har hånd om sektor for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

Les mer

Kjell Nordviks Fond

Kanskje har du planer om å dra til USA for å studere ved et universitet eller høyskole?  Her kan du lese litt mer om muligheten for et stipend. Og søknadsfristen er 30. april.

Les mer

Informasjon om septikrenovasjon

Les mer

Nyhetsarkiv