Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
03.07.2014 07:38:36

VELKOMMEN TIL GJØVIK KOMMUNE

Nedenfor finner du informasjon om aktuelle temaer, og lenker til en del av våre mest benyttede tjenester. Ønsker du større skrift, klikker du her. Er det noe du savner, kan du sende oss en mail

 GOD SOMMER!

 

 STYRING OG STATUS
 Styringshjul 2014-15 
       Kommunal planstrategi   
       
Langtidsplan
       Styringsdokument     
       Års-/statusrapport 
       Nøkkeltallshefte 2013
 

 PLANER OG PROSJEKT   
 Kommuneplanhjulet
 
       Ny byutvikling - strategi
       Prosjekter i sentrum
       Helse- / omsorgsplan        
       Reguleringsplaner     
       Diverse planer  

 ØKONOMI
 Gebyr og avgifter 2014    
      
Skatt og KID-nummer
       Eiendomsskatt
       Fonds og legater

 BYGGE? 
 
Byggesøknad       
      
Nye regler - byggesak 
       
Ledige tomter
       Kart
       Husbanken
       Husbanken - bostøtte
       Barnerepresentant (pbl)

TEKNISKE TJENESTER
Vann, avløp og renovasjon
      
Tømmekalender 2014
      Gravearbeid i kommunen

Trafikk og parkering
      Veg
      Park
      Trafikksikkerhetsplan 2013-16

 LANDBRUK OG MILJØ
 
Landbruk og naturforvalt.   
      
Jakt og fiske  
     
Næringsutvikling

Telefon: 61 17 74 40Veterinærvakt

 BARN OG UNGE
 
Barnehage       
       Skole (m/skolerute)
   
       Helsestasjon       
       
Ungdomsavdelingen       
       
Barnevern       
       
PP-tjenesten
       Logopedtjenesten
       Tverrfaglig familieteam
      
Digitale barnetråkk 
       Kunst- og kulturskole    

Omsorgstjenester OMSORG
 Omsorgstjenester
 Hjemmetjenesten       
       Sykehjem       
       Tilrettelagte tjenester
       Helse- og omsorgsplan       
       Kreftomsorg
       Demensomsorg
       Omsorgssentrene

HELSE 
Helsestasjon 
       Legetjenester 
     
      
Seksjon Helse
       Frisklivssentralen       
       
Fysio- og ergoterapi 
       
Rådgivningtjenesten 65+ 
       Innsatsteam      
      
Psykisk helse       
      
Feltpleie (rus)  
       Tekniske hjelpemidler
 
       Folkehelse

 IDRETT OG FRILUFT
 
Idrett       
       
Friluftsliv       
       
Stadion og baner

       Kommuneskogen 
Sykkelbyen Gjøvik

KULTUR      
Kulturkalender

      
Kunst- og kulturskolen      
      
Internasjonal kommune      
      
Frivilligsentralen      
      
Mjøsmuséet      
 
      Gjøvik kino og scene
      Tilrettelagte kulturtilbud

       LEDIGE STILLINGER

       LÆRLINGER   

       GJØVIK KULTURSENTER

       KINO

       GJØVIK BIBLIOTEK

21.07.2014 10:21:42

MARKERING AV 22. JULI I MINNEPARKEN

Tirsdag 22. juli kl. 12.00 vil det bli lagt ned en krans på minnesmerket etter 22. juli i Minneparken på Gjøvik.
Fungerende ordfører Torvild Sveen legger ned kransen på vegne av Gjøvik kommune. Dette markeres så med ett minutts stillhet.
Deretter blir det en trompetsolo ved Jarle Hillestad som spiller «Til ungdommen».
Alle er velkommen til å delta.

01.07.2014 15:06:59

NORB NM FLYTTES FRA DRAMMEN TIL GJØVIK

NORB NM blir flyttet til Gjøvik, og avholdes fortsatt etter planlagt dato 1-3 august. Gjøvik åpnet 17 mai 2014 et stort moderne skateanlegg i betong. 

 

 http://norbnm.no/arkiv/artikler/norb-nm-flyttes!.aspx?Action=1&PID=10

18.06.2014 07:52:38

UNIVERSELT I DRENGESTUA

Etter episoden med utilgjengelig kunstutstilling for brukere av rullestol i 2. etg. i Drengestua på Gjøvik gård i fjor, tok seksjon for tilrettelagte kulturtilbud i Gjøvik kommune grep. Nå er en splitter ny trappeheis på plass. Denne gladnyheten håper vi vil gi økt besøk i Drengestua Galleri.

Les mer >
27.05.2014 15:39:45

TRYKKLØST NETT I NIELS ØDEGÅRDSGATE 2A OG 2B OG STRANDGATA 10 OG 12

I forbindelse med gravearbeidet i Niels Ødegårdsgate har det oppstått en lekasje på vannforsyningsnettet. Utbedring pågår, men borettslaget Mustadhagen på ovennevnte adresse vil være uten vann i 2 - 3 timer.

Hendelsen kan også medføre ytterligere misfarging av vannet i nedre del av sentrum.La vannet renne til det blir rent før bruk.

De berørte er varslet via sms/talemelding.

27.05.2014 09:28:13

ORIENTERING OM MULIG MISFARGING AV VANN I PERIODER I NEDRE DELER AV SENTRUM

SvanelogoI forbindelse med utstenging av vannledning i Niels Ødegaards gate, vil strømningsbildet for vann i nedre deler av sentrum endres. Dette gjelder områder rundt Strandgata og utover Østre Totenveg.
I perioder kan vannet bli misfarget. La vannet renne til det blir klart før bruk.

Vi vil komme med utfyllende informasjon senere hvis behov.

Teknisk drift, VAR-seksjonen

27.05.2014 09:29:11

FLOM I MJØSA I 2014

tter flommenVed flom i Mjøsa vil det i all hovedsak være private strandområder som blir berørt. For Gjøvik kommune kan kommunaltekniske anlegg på VA-siden bli berørt. Det vil si elektriske anlegg i pumpestasjoner for vann og avløp, tavler og pumper. Dette vil først kunne inntreffe ved en 50-års flom, hvilket betyr en vannstand i Mjøsa på godt over 2 meter over HRV. (Høyeste Regulerte Vannstand. HRV i Mjøsa er 5,25 meter lokal høyde eller 122,94 moh.)

Les mer >
Forrige (Side 1 av 12) Neste

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb