Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

Mulighet for å søke om penger

Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn." Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Tilskuddet lyses ut med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Sjekk linker og adresser under "Aktuelt nå"

Les mer

GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2017

Gjøvik kommunestyre har i møte 15. desember 2016 i sak 149/16 fattet følgende vedtak: For inntektsåret 2017 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.

Les mer

IKKE SKYLL FETTET NED I VASKEN

Hvis du skyller fettet fra ribba, pinnekjøttet eller smultringene ned i toalettet eller i vasken, tettes avløpsrørene og kan tiltrekke seg rotter.

Les mer

Vi gratulerer

Tidligere i høst lanserte vi en omfattende kampanje for å få flere av kommunens innbyggere til å gå over til såkalte e-faktura. Mange valgte å gjøre det, følge oppfordringen og droppe papirfakturaer i posten. Denne gangen kunne vi lokke med en liten "gulerot", nemlig en loddtrekning av gavekort til bruk i julehandelen. De heldige vinnerne av gavekort er:Tore Jøranlid, Caroline Stahl Carlsen, Ola Birger Ranum, Sandra S E Johannesson og Jens Bergstrøm. Selv om trekningen er over for denne gangen, så er det fortsatt mulig å komme i gang med e-faktura. Da oppsøker du bare nettbanken din og ordner det der.

Les mer

Mørke gater og slukte lys

Gjøvik kommune har skiftet ut over 1500 gatelykter i løpet av de siste to årene. Dette er primært gjort av miljøhensyn, men det har dessverre ikke vært problemfritt. Mange av de nye lampene har feil og i tillegg er noe av arbeidet ikke godt nok utført. Kommunen har også et etterslep på drift- og vedlikehold av den delen av gatelysnettet som ikke er byttet ut, samt at det også er mange nye lampepunkter.Vi gjør det vi kan for å holde farten oppe, blant annet ved å leie inn eksterne entreprenører. Likevel, vi må nok forvente at det fortsatt blir noen mørke lamper i tida som ligger foran oss. Dette er sterkt beklagelig, men vi skal løse det.

Les mer

Her er forslaget til nytt styringsdokument

Styringsdokument 2017 - Formannskapets innstilling til kommunestyret

Les mer

Nyhetsarkiv