Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

Vestoppland kommune - intensjonsavtale

Et omfattende arbeid har vært gjennomført av veldig mange de siste månedene, for å få på plass en intensjonsavtale knyttet til en eventuell kommunesammenslåing.

Les mer

Radonmåling

Miljørettet helsevern i Gjøvikregionen tilbyr nå gjennom samarbeid med Radonlab rimelig radonmåling.

Les mer

Varsel om ekstremvær

Fra fylkesmannen er det sendt ut et varsel knyttet til vind og uvær som kan forventes utover ettermiddagen og natta. Viktig å være oppmerksom og ta sine forholdsregler.

Les mer

Høringer hos teknisk drift

Revidert forskrift for vann - og avløpsgebyr og nytt reglement « Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» administrative og tekniske betingelser m/ tilleggsbestemmelser for Gjøvik kommune har høringsfrist 15.2.2016

Les mer

Fire kommuner blir til en? -Innbyggerdialog

Nå er tiden kommet for å løfte debatten og dialogen ut fra planleggings- og drøftingsrommene, og ut til alle innbyggerne i våre fire kommuner. Det første skrittet tas nå, og det er å presentere en felles hjemmeside og en ny Facebookprofil. Begge med navnet: sammen gir vi mer. Vi inviterer begge steder til aktiv deltagelse. Velkommen!

Les mer

Informasjonsmøte om aktivitetstilbud på Haugtun

Aktivitetstilbud til personer med nevrologiske sykdommer/skader

Les mer

Nyhetsarkiv