Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Elektronisk sanitærmelding

Gjøvik kommune innfører elektronisk sanitærmelding fra mandag 2. mars 2015. Dette vil gi en raskere og mere enhetlig saksbehandling.

Les mer

Vil du bli lærling i kommunen?

Gjøvik kommune søker etter lærlinger fra høsten 2015. Søknadsfristen er 6. mars.

Les mer

Ledige stillinger - 4 kommunalsjefer og en eiendomssjef

Gjøvik kommune søker kommunalsjef med ansvar for administrasjon, forvaltning og teknisk drift, kommunalsjef med ansvar for samfunnsutvikling, kommunalsjef med ansvar for helse og omsorg og kommunalsjef med ansvar for oppvekst, samt en eiendomssjef. Mer informasjon om de enkelte stillingene finner du i linkene under.

Les mer

Plasseringen bestemt for Gjøvikregionen International School

" - Det avgjørende punktet for området som er valgt, er at det vil gi skolen de beste rammebetingelsene for å lykkes over tid",- det sier styreleder Emma Østerbo. (se vedlagte pressemelding)

Les mer

Ønsker du jobb?

De beste mulighetene for jobb er når arbeidssøkere og arbeidsgivere kan møtes og lære litt om hverandre. Og den sjansen kan du lese mer om her.

Les mer

Pårørendeskole/demenssykdom

Pårørende til personer med demens har ofte et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i en krevende situasjon. Her kan du lese om et tilbud om kurs som vil gi mye informasjon og mulighet for å dele erfaringer.

Les mer

Nyhetsarkiv