Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyheter

ÅPNINGSTID I RÅDHUSET

Rådhuset er åpent mellom 08.30 og 15.00 i ukene 27 - 32

Les mer

VANNLEKKASJE I HUNNDALEN

Kokepåbudet opprettholdes!

Les mer

Koking av drikkevann

Det har vært en større vannlekasje i Hunndalen i løpet av dagen, noe som automatisk har ført til at det er sendt ut varsel om koking av drikkevannet i det berørte området. Denne varslingen har foregått via kommunens eget system for bruk av sms direkte til de aktuelle beboerne. Kokepåbudet gjelder til friskmelding vil bli publisert via samme kanal så fort den foreligger. Reine analysesvar på to ulike vannprøver er det som skal til.

Les mer

Hunton valgte Gjøvik

Gleden er stor hos alle som nå har jobbet for å få Hunton til å velge Gjøvik som base for sin videre satsing. Det ble i ettermiddag bestem i styret i Hunton Fiber AS, at de bygger sin nye fabrikk i Skjerven Næringspark. Det er en liten runde igjen før det er helt i boks, - avtalen skal også godkjennes i kommunestyret.

Les mer

Ny kommunikasjonsstrategi

Ny  kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune, er nå vedtatt av  kommunestyret. Den sier mye om hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med sine innbyggere og egne ansatte, men også med samarbeidspartnere og andre interessenter. I tillegg gir den noen viktige føringer for hvordan vi bruker sosiale media.

Les mer

Momskompensasjon lag og foreninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016

Les mer

Nyhetsarkiv