Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Nye Veiers Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift og Øyvind Moshagen, direktør utbyggingsportefølje 2 besøkte i dag Gjøvik kommune.

Kommunestyret skal i sitt junimøte velge meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 1. januar 2021-31. desember 2024. Nå legges forslagene ut på høring. 

Kommunestyret i Gjøvik vedtok torsdag 28. mai ny skolestruktur i Biri.

Gjøvik sykehus er best egnet som akuttsykehus nummer to hvis det blir storsykehus ved Mjøsbrua. Dette viser en samfunnsanalyse laget av Oslo Economics.

 

Kommunalsjef for administrasjon, forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg får økt ansvar og ny tittel som assisterende rådmann. Hun har vært rådmannens stedfortreder i flere år, og rollen som nestkommanderende blir nå formalisert.

I dag tok landbruks- og matminister Olaug Bollestad turen til Gjøvik for å bli med på skogplanting i kommuneskogen.

Nå er om lag 30 millioner skogplanter klare for utplanting rundt om i Norge, men koronaviruset har gjort det utfordrende for skogbruket å få tak i nok arbeidskraft til plantingen.

Årsrapport for 2019 er nå klar!

Kommunestyret har vedtatt å starte et forprosjekt for felles ungdomsskole for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande. Den nye skolen er tenkt i tilknytning til Vardal og Blomhaug i Hunndalen.

Gjøvik kommune er en av seks kommuner som er nominert til bosettings- og integreringsprisen 2020.  Nå kan du stemme på din favoritt.