Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Rundt 50 ansatte ved voksenopplæring  læringssenter fra Gjøvik og seks andre kommuner må i hjemmekarantene.

Vil du vite litt mer om hva det vil si å være et fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem for barn og unge? 9. mars holder fosterhjemstjenesten et informasjonsmøte på Gjøvik som er åpent for alle.

Har din familie en samlet inntekt på mindre enn 530 000 kroner kan du søke om tilskudd til ditt barns deltakelse i lag og foreninger.

Eiendomsskatteliste for skatteåret 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Gjøvik kommune er en av seks kommuner som er nominert til bosettings- og integreringsprisen 2020.  Nå kan du stemme på din favoritt.

På grunn av en feil med AvtaleGiro kan noen av dere ha opplevd å bli trukket for kommunale eiendomsgebyrer for 1. termin to ganger i nettbanken. Har du blitt trukket to ganger blir pengene tilbakebetalt 26. eller 27. februar.

Dette er en vurdering av hvilke planer kommunen har mest behov for lage eller revidere i kommunestyreperioden 2020-2023 – på grunnlag av en vurdering av hva som er de mest sentrale utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor i dag.

I forbindelse med forsterking av Røverdalsmuren og andre anleggsarbeider, blir Hans Mustads gate stengt for gjennomkjøring utover våren og sommeren.

Oppdatering 30. mars: Vi har mottatt nok påmeldinger til å kunne sikre mangfoldet vi har behov for blant meddommerne. Det er derfor ikke lenger mulig å melde seg i denne omgang.

Samuel og bestefar trollbandt alle tilhørerne i Gjøvikhallen da de var «trekkplaster» under fagdag for lindrende omsorg arrangert blant annet av Gjøvik kommune.