Forberedelser og informasjon om mulig flom

Det er en viss fare for flom i Mjøsa tidlig i juni. Hvor stor flommen blir, avhenger av temperaturen i fjellet, spesielt på natta, og eventuell nedbør.

Vi følger situasjonen, og setter inn tiltak hvis og når det er nødvending. 

Husk å sikre eiendommen din 

Du som har eiendom inntil Mjøsa bør sjekke om du har eiendeler og verdier som må flyttes eller sikres mot vannet.

Trenger du grus og sekker for å forebygge mot flom? 

Vi har nå bestilt grus og sekker som innbyggere kan komme å fylle opp selv og hente for å forebygge mot flom der de bor. Henting og fylling av disse sekkene må foregå mellom klokken 08:00 og 15:00 på hverdager hos teknisk drift i Hunndalen.

  • Adresse: Stampevegen 5, 2827 Hunndalen. 

Trenger du kontakt med oss? 

Har du spørsmål eller vil melde om store vannføringer ta kontakt med oss på telefon.

Hvis ikke henvendelsen eller spørsmålet haster vil vi helst at du ringer mellom 08:00-15:00. 

Følg med på vannstanden i Mjøsa 

Hvis du har lyst til å følge med på vannstanden i sanntid, kan du gå til denne siden hos iMjøsa.