Vi forlenger Mjøspromenaden

Nå er vi endelig i gang med å forlenge Mjøspromenaden sørover.

Mjøspromenaden blir forlenget med rundt 200 meter mellom Rambekk nord og sørover. Friområdet er avsatt i kommuneplanen til friluftsliv og aktiviteter for allmenheten.

Tar hensyn til naturen

Det er viktig for kommunen å gjøre disse arbeidene når vannstanden er lav.  Årsaken er å ta hensyn til sårbare perioder for vannmiljøet. Blant annet trekker en del fisk ut på dypere og varmere vann i den kalde delen av sesongen. Da er også vannstanden i Mjøsa lav på grunn av kraftreguleringen slik at anleggsarbeid i stor grad kan gjøres tørt.

Lite inngrep

Arealet som berøres av det planlagte tiltaket ligger i strandsonen rett sør for Rambekk renseanlegg og har en begrenset størrelse. Det ligger tett ved allerede påvirkede strandarealer benyttet til båthavn og turveg som har eksistert her i lengre tid. Området ligger i sørenden av en kunstig fylling anlagt for over 20 år siden. Tiltaket i denne omgang har et behov for tilkjøring og utplanering av ca 1200 – 1500 kubikkmeter med sprengstein.