Vi trenger frivillige til nye Sørbyen ungdomsklubb

Nå ser Sørbyen ungdomsklubb etter frivillige som ønsker å bidra til at ungdommene våre får en trygg og gøyal møteplass. Er det deg?

Klubben åpen hver fredag klokka 19:00-23:00 for ungdommer i alderen 13-17 år.

Frivilligrollen kort forklart

  • Som frivillig er jobben din å være til stede for ungdommene.
  • Det er alltid en aktivitetsleder på klubben, som har det overordnede ansvaret.
  • Du velger selv hvilke fredager du kan bli med på.
  • Du får god opplæring av Røde Kors.
  • Du må ha fylt 15 år.
  • Røde Kors arrangerer sosiale sammenkomster og spennende kurs for alle medlemmene sine.