Send en bekymringsmelding

Er du bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp?

Send en bekymringsmelding som privatperson

Offentlige ansatte har meldeplikt

Offentlige ansatte og helsepersonell har plikt om å melde fra til barnevernet om alvorlig omsorgssvikt. Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, må du først ha samtykke av foreldrene til barnet det gjelder.

Send en bekymringsmelding som offentlig ansatt

Trenger du hjelp til å melde fra?

Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut en bekymringsmelding.

  • Hverdager mellom 08:00-15:30 kan du ringe sentralbordet vårt på telefon 61 18 95 60
  • Barneverntjenesten er tilgjengelig etter 15:30 på telefon 61 18 95 44
  • Du kan også sende oss en e-post: barnevernvakt@gjovik.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon på e-post