Gjøvik kommune

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser for å se utviklingen de første tre leveårene.

Bestill time

Ring helsestasjonen på telefon 61 18 95 21 for å bestille time hos en av våre helsesykepleiere. Du kan få tak i oss på telefon hverdager klokken 08:00-14:00. Lunsjavvikling hver dag fra 11:30 - 12:00. 

Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Om barnet er syk dagen du har time, ring oss, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din.

Kurs og sosiale tilbud for småbarnsforeldre

Hvilken helsestasjon tilhører min familie?

Fysioterapi og ergoterapi

Hos oss kan du få en konsultasjon hvor vi inviterer en fysioterapeut. På den måten kan vi finne ut om barnet ditt har behov for fysioterapi eller ergoterapi.

Alle familier blir også tilbudt et møte med fysioterapeut og helsesøster når barnet er rundt 4 måneder.

Ønsker du å lese mer om denne ordningen kan du trykke deg inn på sidene til fysio- og ergoterapitjenesten.

App med informasjon til gravide og småbarnsforeldre

Helseoversikt er navnet på en ny norsk og gratis app som er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helsetjeneste. Med appen kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samlet ett sted.

I appen vil du også finne tilpasset innhold om tilbudet fra helsestasjonen vår. I tillegg til norske helseråd fra riktige kilder, inneholder den også mange nyttige verktøy som blant annet timeavtaler, rieteller, sparketeller og mange nyttige videokurs.