Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Kontakt med helsesykepleier

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere hver måned i barnets første leveår. Deretter årlig frem til skolestart.

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser for å se utviklingen de første tre leveårene.

Bestill time gratis

Du kan bestille time hos helsesykepleier ved å ringe oss på telefon 61 18 95 21.

Åpningstider på telefon

Mandag-torsdag: 08:00-11:30

Er barnet ditt syk?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ring oss om barnet er syk dagen du har time, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din.

Kurs og sosiale tilbud for småbarnsforeldre

Hvilken helsestasjon tilhører min familie?

Fysioterapi og ergoterapi

Hos oss kan du få en konsultasjon hvor vi inviterer en fysioterapeut. På den måten kan vi finne ut om barnet ditt har behov for fysioterapi eller ergoterapi.

Alle familier blir også tilbudt et møte med fysioterapeut og helsesøster når barnet er rundt 4 måneder.

Ønsker du å lese mer om denne ordningen kan du trykke deg inn på sidene til fysio- og ergoterapitjenesten.