Gjøvik kommune

Skal du gifte deg?

Skal du gifte deg?

Gjøvik kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, rådmann og assisterende rådmann som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Inntil videre benytter vi kommunestyresalen i Gjøvik rådhus til vigsler, men det er ellers ingen andre smitterestriksjoner enn de generelle råd og regler som gjelder.

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest

Hvis du vil gifte deg, så trenger vi at du aller først skaffer en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. Gjøvik kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen.Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill prøvingsattest 

Bestill vigsel

Vi anbefaler å vente med å sende ut bryllupsinvitasjoner og leie selskapslokale før søknad til kommunen er behandlet, og før prøvingsattesten er i orden. Det kan inntreffe særskilte omstendigheter, og Skatteetaten har i perioder lang saksbehandlingstid.

Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Bestill ønsket tid for vielse 

Det er likevel mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. Prøvingsattesten må da ettersendes til oss digitalt eller via post. Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg

Hvis du av ulike grunner ikke får benyttet skjema, ta kontakt med oss på e-post postmottak@gjovik.kommune.no eller ring servicetorget på telefon 61 18 95 00

Når kan vi gifte oss? 

I utgangspunktet utføres vigsler på fredager klokken 12:00-15:00, men ønsker om andre tidspunkt og steder er mulig. Da kan seremonien avtales mer detaljert med den som skal vigsle.

Hvordan foregår en borgerlig vigsel? 

Dette må du tenke på før vigselen

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Gjøvik kommune stille med ett av vitnene.

Hvordan foregår seremonien?

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselformularet kan leses på engelsk ved behov. Om dette ønskes, si i fra i søknaden din.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsmeldingen. 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Ønsker dere dette, gi oss beskjed om dette på forhånd. 

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Alltinn. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hvor mye koster det? 

Det koster selvfølgelig ingenting å gifte seg. Kjærlighet er helt gratis.