Skal du gifte deg?

Så koselig!

Gjøvik kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, kommunedirektør og assisterende kommunedirektør som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller dere vigsel 

Hvor og når foregår vigselen?

Borgerlig vigsel utføres i kommunestyresalen på rådhuset. Vi utfører vigsler på fredager i tidsrommet 12:00-15:30.

Unntak i 2024 er fredag 29. mars (langfredag) og fredag 17. mai.

Det kan unntaksvis utføres vigsel på andre dager og tidspunkter, og et annet sted i Gjøvik kommune. Fortrinnsvis innenfor vanlig arbeidstid. Dette gjelder kun for dere som bor i Gjøvik kommune.

Hvordan foregår en borgerlig vigsel? 

Dette skjer før vigselen

Dere må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer dere har med dere. Om dere trenger det, kan Gjøvik kommune stille med ett av vitnene.

Seremonien

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp, og dere blir spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. 

Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsmeldingen. Dere kan sette på ringer under seremonien. Gi oss gjerne beskjed om dette på forhånd. 

Seremonien kan foregå på engelsk, eventuelt andre språk om det medbringes tolk.

Vil dere utbringe en skål med alkohol under eller etter seremonien? Da må dere søke om det på forhånd. Les om skjenkebevilling og søk.

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse i ettertid fra Skatteetaten på Altinn. 

Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hvor mye koster det? 

Det koster selvfølgelig ingenting å gifte seg. Kjærlighet er helt gratis. 

Har du spørsmål?

Kontakt Gro Anita Øverstad på e-post gro-anita.overstad@gjovik.kommune.no.