Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skal du arrangere et arrangement på et offentlig sted må du søke om skjenkebevilling. 

Når må man søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis

 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Unntak

 • Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre.
 • Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.

Hva er et lukket arrangement?

Arrangementet regnes som lukket hvis

 • gjestene er personlig invitert og meldt seg på før arrangementet starter
 • deltakerne har en eller annen tilknytning til den som inviterer
 • arrangementet ikke er åpent for utenforstående
 • arrangementet har et bestemt formål eller anledning, som for eksempel bryllup, konfirmasjon eller jubileum.

Arrangementer som ikke regnes som lukket, er for eksempel

 • vanlige medlemsmøter i en forening
 • sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner og lignende
 • studentfester og russearrangementer
 • kundekvelder, mat- og vin-kurs, kunstutstillinger, VIP-arrangementer
 • arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den eller de som inviterer

Hvis arrangementet ikke oppfyller kravene til lukket arrangement, må du søke om bevilling for åpent arrangement.

I tvilstilfeller vil kommunen avgjøre om et selskap regnes som lukket eller åpent, etter alkoholloven.