Gjøvik kommune

Åpent dagtilbud

Åpent dagtilbud - Åslundmarka

Hva tilbyr vi?

Åpent dagtilbud

Ved Åslundmarka bo og servicesenter er det et lavterskel dagtilbud som er åpent for alle mandag til fredag kl 10:00 -16:00.
Dagtilbudet har tilhold i kafeen ved senteret, tilbyr gode måltider og varierte aktiviteter. Du betaler kun for måltider.

Følg oss på Facebook

Du finner oppdatert aktivitetsoversikt og informasjon på Åslundmarka dagtilbud sin facebookside.