Nordbyen omsorgssenter

Ved Nordbyen omsorgssenter åpnet høsten 2016 et nytt bygg, bestående av kafé, trimrom, bokollektiver og nye lokaler for hjemmetjenesten. Omsorgssentret har nå 24 plasser i sykehjem og 24 plasser i bokollektiv for personer med demens.

Tilbud

  • Dagsenter 

Virksomheter

  • Sykehjem 
  • Hjemmetjeneste
  • Bollektiv for personer med demens