Lokale aktivitetstilbud

Gjøvik kommune og lokale foreninger har ulike tilbud som er rettet mot pårørende. Under vil du finne noen av tilbudene som vi har oversikt over.

Du vil også finne noe informasjon om lokal aktivitet hos pårørendesenteret.no.

Oversikt over tilbud