Legevakt

Gjøvik interkommunale legevakt er lokalisert på sykehuset i Gjøvik.
Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes. 

Telefonnummer er 116 117

Ved fare for liv og helse, ring 113

Åpningstider

  • Mandag til fredag 15:00-08:00 
  • Helg og høytid holder vi åpent hele døgnet

På dagtid på ukedager skal alle henvendelser rettes til egen fastlege. Studenter og besøkende kan derimot kontakte legevakten på dagtid.

Ring først. Ved direkte oppmøte på legevakta uten forhåndsavtale vil det forekomme ventetid.

Giftsentralen

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året. Samtalene blir tatt opp, finn mer informasjon om dette lenger ned.

Hvor er legevakten?

Gjøvik interkommunale legevakt
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik