Gjøvik kommune

Tilbud og aktiviteter for deg med en kreftdiagnose

Tilbud og aktiviteter for deg med en kreftdiagnose

Her finner du en oversikt over aktiviteter og tilbud for deg med en kreftdiagnose. 

Treningstilbud for personer med kreftdiagnose 

Tirsdager klokka 12.30-13:30 

Sted: Øverby (der ergo- og fysioterapeutene holder til), bygg A3, Øverbyvegen 91, 2819 Gjøvik

Målgruppe: For deg som er sliten etter behandling, eller av ulike årsaker har et lavere funksjonsnivå, men ønsker å leve et aktivt liv.

Kontaktperson/påmelding:
Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune.
Tlf: 90 25 87 20

Temakafé for kreftpasienter og pårørende på Gjøvik

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag.