Tilbud og aktiviteter for deg med en kreftdiagnose

Her finner du en oversikt over aktiviteter og tilbud for deg med en kreftdiagnose. 

Treningstilbud for personer med kreftdiagnose 

Tirsdager klokka 12.30-13:30 

Sted: Øverby (der ergo- og fysioterapeutene holder til), bygg A3, Øverbyvegen 91, 2819 Gjøvik

Målgruppe: For deg som er sliten etter behandling, eller av ulike årsaker har et lavere funksjonsnivå, men ønsker å leve et aktivt liv.

Kontaktperson/påmelding:
Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune.
Telefon: 90 25 87 20

Temakafé for kreftpasienter og pårørende på Gjøvik

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. 

På Kreftforeningens nettside kan du lese mer om tilbudet. 

Treffpunkt – møteplass for barn og unge i Gjøvik

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

På Treffpunkt treffer barna trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele. Samtale er sentralt på alle Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser. Det er greit å snakke om sykdom, savn og sorg, men også om forventning og håp. På Treffpunkt er det lek, mye gøy, spill og aktiviteter.

Tilbudet er gratis, men krever påmelding.

På Kreftforeningens nettside kan du lese mer om tilbudet.