Trenger du hjelp av en miljøarbeider?

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for opplæring, praktisk bistand eller helsehjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om miljøarbeidertjenester.

Hva er en miljøarbeidertjenesten?

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.
Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.
 
Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester

Slik søker du

Du søker miljøarbeidertjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.