Gjøvik kommune

Salg- og skjenketider

Salg- og skjenketider

Korona og alkoholservering 

Det er nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Gjelder fra den 4.januar. I første omgang gjelder forbudet i 14 dager, til den 18.januar. 

Salgstider på utsalgssteder 

  • Mandag til fredag klokken 08:00 - 20:00.
  • Lørdager klokken 08:00 - 18:00
  • Søndager er det ikke lov å selge alkohol
  • Jul, nyttårs,- påske og pinseaften klokken 08:00 - 16:00
  • Valgdagen er det ikke lov med salg av alkohol

Skjenketider 

  • Brennvin (over 22 volumprosent): Klokken 13:00 - 01:00 alle dager 
  • Øl/vin (under 22 volumprosent) : Klokken 08:00 - 02:00  alle dager. 
  • MEN - se punkt over om nasjonal skjenkestopp 

Forskrift for servering, salgs. og skjenkebevillinger for Gjøvik kommune.