Salg- og skjenketider

Salgstider på utsalgssteder

  • Mandag til fredag klokken 08:00-20:00.
  • Lørdager klokken 08:00-18:00.
  • Søndager er det ikke lov å selge alkohol.
  • Jul,- påske og pinseaften klokken 08:00-16:00.
  • Det er ikke lov til å selge alkohol 1. og 17. mai.
  • På dager før søndager og helligdager, unntatt Kristi himmelfartsdag, skal salget opphøre klokken 18.00.

Skjenketider

  • Brennevin (over 22 volumprosent): Klokken 08:00 - 02:00 alle dager.
  • Øl/vin (under 22 volumprosent) : Klokken 08:00 - 02:00  alle dager.

Forskrift vedtatt av kommunestyret

Kommunestyret har vedtatt en forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Gjøvik kommune.

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider.