Gjøvik kommune

Salg- og skjenketider

Salg- og skjenketider

Nasjonale smittevernstiltak trinn 3

 • Innslippsstopp kl. 24.00.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Gjøvik får utvidede skjenketider fra 1. august

Kommunestyret i Gjøvik behandlet i aprilmøtet revidering av rusfaglig handlingsplan og retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Det ble noen endringer fra tidligere regler. 

 • Serveringssteder på kjøpesenter kan søke om skjenkebevilling etter samme vilkår som serveringssteder i sentrum. Det er en forutsetning for innvilgelse at serveringsstedet er tydelig fysisk avgrenset mot senterets fellesområder og andre forretninger.
 • Skjenke til 02.00. Det blir endring i skjenketiden. Uavhengig av hvilken alkoholdrikk som selges, blir skjenketiden klokken 8.00-02.00. Tidligere kunne serveringsstedene bare servere brennevin som er sterkere enn 22 prosent i tidsrommet klokken 13.00-01.00.

Her kan du lese om endringene som vil gjelde. 

 

 Salgstider på utsalgssteder 

 • Mandag til fredag klokken 08:00 - 20:00.
 • Lørdager klokken 08:00 - 18:00
 • Søndager er det ikke lov å selge alkohol
 • Jul,- påske og pinseaften klokken 08:00 - 16:00
 • Det er ikke lov til å selge alkohol 1. og 17. mai. 
 • På dager før søn- og helligdager, unntatt Kristi himmelfartsdag, skal salget opphøre kl. 18.00.

Skjenketider 

 • Brennvin (over 22 volumprosent): Klokken 13:00 - 01:00 alle dager 
 • Øl/vin (under 22 volumprosent) : Klokken 08:00 - 02:00  alle dager. 
 • MEN - se punkt over om nasjonal skjenkestopp 

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider

Kommunestyret har vedtatt Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Gjøvik kommune.