Gjøvik kommune

Søk om tilskudd

Søk om tilskudd

På denne siden har vi samlet tilskuddsordninger for næringslivet som Gjøvik kommune eller Innlandet fylkeskommune har. 

Utsiktbilde av Gjøvik

Gjøvik kommune har blitt tildelt 5.201.000 til fordeling til lokalt næringsliv. Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 

Søknadsfristen var den 15. september 2021.

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsning for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltak mot koronavirus.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober 2021.

FORREGION skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Det er løpende søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt