Gjøvik kommune

Søk om tilskudd

Søk om tilskudd

På denne siden har vi samlet tilskuddsordninger for næringslivet som Gjøvik kommune eller Innlandet fylkeskommune har. 

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsning for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

FORREGION skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Det er løpende søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt