Feiing

Vi sender deg SMS når det er tid for feiing 

Fra midten av desember 2021, sender feiervesenet ut varsel om feiing på SMS - ikke lenger med lapp i postkassa. Personer som ikke har telefonnummeret sitt i folkeregisteret, vil fortsatt få varsel i postkassa.

Tidspunktet passer ikke

I SMS-en vi sender deg, finner du kontaktinformasjonen til feieren som skal komme på besøk. Om tidspunktet ikke passer, ringer du feieren og avtaler nytt tidspunkt.

Klargjøring i forkant av feiing

Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort alt klart for feiing, det vil si at trekken er stengt og eventuelle peisdører lukket. Stige reises eller legges frem slik at feier tydelig forstår at det er klargjort for feiing. Brannvesenet stiller krav til takstige for at feieren får sikker adkomst til pipa.

Telefonnummeret vi sender SMS fra

Telefonnummeret vi sender ut SMS-er fra, varierer fra person til person som mottar meldingen. Det er av tekniske årsaker i forbindelse med programmet vi bruker for å sende ut varsel med og få tilbakemeldinger til.

Telefonnummeret kan se omtrent slik ut: 22580156452953.

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygg og blir feiet ved behov. Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde. De aller fleste får utført feiing hvert andre år, og tilsyn hvert fjerde år.

Logg deg inn for å sjekke status på når sist feiing var, og når du kan forvente at feieren kommer tilbake. 

Fritidsboliger/hytter 

Feiing og tilsyn utføres samtidig av praktiske årsaker(fremkommelighet og oppmøte muligheter). For fritidsboliger/hytter har vi valgt vinterferie, påske, juli, høstferie for å utføre feiing/tilsyn.

Varsling skal sendes elektronisk senest to uker før besøk, ellers gjelder det samme regler som boligfeiing/-tilsyn.

Hyppighet for fritidsboliger/hytter er senest hvert 15. år(skal vurderes fortløpende). Ved førstegangstilsyn blir avgift for feie og tilsyn sendt etter utførelse.