Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom.

Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering.

Slik søker du 

Du søker om reseksjonering ved å fyllet ut søknadsskjema søknad om seksjonering 

Søknad om reseksjonering

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres. Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre. Se oversikt over hvem som skal signere søknadsskjemaet.

Dokumentasjon til søknad

  • Eksisterende tinglyst seksjoneringsøknad. Både situasjonsplan og plantegninger. Dette bestiller du hos kartverket. 
  • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen. Les mer og bestill situasjonskart. 
  • Plantegninger over alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres endringer mellom bruksenheter og fellesareal. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene.

Hvor sendes søknaden 

Søknad med vedlegg sendes kommunen via post. 

  • Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810, Gjøvik 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen

Seksjonering av uteareal?

Se egen side for seksjonering av uteareal.

Hva koster det

11. Seksjonering
11. Seksjonering av eiendom, eigarseksjonslova § 15 Pris
Søknadsgebyr 3 000 kroner
Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid, pris per time 1 100 kroner
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon per enhet (ikke kontorforretning) Pris
Areal fra 0 - 50 m² 3 580 kroner
Areal fra 51 - 250 m² 6 800 kroner
Areal fra 251 - 2000 m² 13 500 kroner
Areal fra 2001 - økning per påbegynt daa 2 650 kroner
Seksjoner uteareal
Seksjonert Uteareal Pris
1.5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon ved kontorforretning Per enhet 3 500