Brennerigata - Bygging av Farverikvartalet

Her vil det komme totalt 120 leiligheter fordelt over flere byggetrinn.

  • Byggetrinn 1, med blokk A og B, ferdigstilles høsten 2023
  • Byggetrinn 2 med blokk C påstartes november 2023

Arbeid i Brennerigata

Farverikvartale AS bygger tre nye boligblokker.

Brennerigata er stengt for biltrafikk mellom Brenneribakken og Glassverksgata. 

Hvor kan jeg parkere?

Det finnes 25 parkeringsplasser i Farverikvartalet med innkjøring fra Brenneribakken. 

Her finner du en oversikt over alle parkeringsplassene i Gjøvik sentrum.

Kontaktpersoner 

Naboportal – Farverikvartalet

Entreprenøren Backe Oppland AS har laget et egen naboportal om prosjektet

Det er også mulig å melde seg på nyhetsbrev for å motta naboinformasjon og oppdateringer om Farverikvartalet.