Parkeringsplasser i Gjøvik

Du må betale parkeringavgift for å stå parkert på kommunale parkeringsplasser mandag-fredag klokken 08:00-15:00. På lørdag og søndag er det gratis.

Hvor kan man parkere?

Kartet viser både private og kommunale parkeringsplasser. Private parkeringsplasser har andre vilkår og er kanskje ikke gratis på lørdager og søndager. 

Hvor lenge kan man parkere?

I Gjøvik sentrum er det hovedsakelig maks tre timers parkeringstid. I parkeringshuset i Storgata 10 er det maks sju timers parkeringstid.

Heldagsparkeringsplasser i Gjøvik 

Ladestasjoner

I Gjøvik har vi tre kommunale ladestasjoner. 

Betale for parkering 

Du kan velge om du vil betale med kort, kontanter eller Easypark appen på mobilen. Husk at Easypark er en ekstern tjenesteyter, de opererer med et påslag som betaling for sine tjenester.

Tre timers gratis gateparkering på lørdager 

På gateparkeringer i Gjøvik sentrum er det gratis å stå i tre timer på lørdag mellom 08:00 - 15:00. Du må trykke på den grønne knappen på automaten og legge parkeringslappen synlig i frontruta eller bruke easypark appen. 

Gater dette gjelder er:

  • Strandgata mellom Hunnsvegen og Kirkegata.
  • Hunnsvegen mellom Nedre Torvgate og Strandgata.
  • Storgata mellom Hunnsvegen og Strandgata.
  • Tordenskjolds gate mellom Jernbanegata og Storgata.

Gatene dette gjelder er skiltet med klokkeslett for lørdag på underskilt. 

På andre kommunale parkeringsplasser det gratis å stå parkert på lørdag og søndag uten parkeringslapp. 

Faste parkeringsplasser

Kommunen disponerer et begrenset antall parkeringsplasser som leies ut til bedrifter. Er du interessert i en slik plass, henvender du deg til servicetorget.

Parkeringsavgifter
Hva Pris
Parkeringsavgift pr. time 34 kroner
Dagparkering i Gjøvik sentrum og nærmest sykehuset 60 kroner
Dagparkering på Mjøsstranda, fastland og i ytterkant av sentrum 40 kroner
Parkeringsavgifter dagparkering
Område Pris
Røverdalen parkeringsplass 60 kr
Gjøvik gård 60 kr
Mjøsstranda 40 kr
Fastland parkeringsplass 40 kr
Bakkegata 60 kr
Bassengvegen 60 kr
Skolebakken 60 kr
Skolegata 60 kr
Kirkegata over Trondhjemsvegen 40 kr
Ibsens gate over Tordenskjolds gate 40 kr
Wergelands gate 40 kr
Welhavens gate 40 kr
Tordenskjolds gate nord for Ibsens gate 40 kr
Ludvig Skattums gate sør for Oscar Nissens gate 40 kr
Oscar Nissens gate 40 kr
Johan Sverdrups gate nord for Ole Bulls gate 40 kr
Øvre Torvgate nord for Kirkegata 40 kr
Svolders gate 40 kr

Parkeringsavgifter elbil

Elbiler betaler det samme for parkering som fossilbiler.