Gjøvik kommune

Parkeringsplasser i Gjøvik

Parkeringsplasser i Gjøvik

Du må betale parkeringavgift for å stå parkert på kommunale parkeringsplasser mandag til fredag fra 08:00 - 15:00. På lørdag og søndag er det gratis. 

Oversikt over parkeringsplasser i Gjøvik

På parkeringsregisteret på Statens vegvesen sine nettsider finner du informasjon om alle parkeringsplasser i Gjøvik kommune. I Gjøvik sentrum er det hovedsakelig maks tre timers parkeringstid. I parkeringshuset i Storgata 10 er det maks sju timers parkeringstid. 

Heldagsparkeringsplasser i Gjøvik 

Oversikt og informasjon om parkeringsplasser for el-biler 

I Gjøvik har vi tre kommunale ladestasjoner. 

Betale for parkering 

Du kan velge om du vil betale med kort, kontanter eller Easypark appen på mobilen. Husk at Easypark er en ekstern tjenesteyter, de opererer med et påslag som betaling for sine tjenester.

Tre timers gratis gateparkering på lørdager 

På gateparkeringer i Gjøvik sentrum er det gratis å stå i tre timer på lørdag mellom 08:00 - 15:00. Du må trykke på den grønne knappen på automaten og legge parkeringslappen synlig i frontruta. 

Gater dette gjelder er:

  • Strandgata mellom Hunnsvegen og Kirkegata.
  • Hunnsvegen mellom Nedre Torvgate og Strandgata.
  • Storgata mellom Hunnsvegen og Strandgata.
  • Tordenskjolds gate mellom Jernbanegata og Storgata.

Gatene dette gjelder er skiltet med klokkeslett for lørdag på underskilt. 

På andre kommunale parkeringsplasser det gratis å stå parkert på lørdag og søndag uten parkeringslapp. 

Faste parkeringsplasser

Kommunen disponerer et begrenset antall parkeringsplasser som leies ut til bedrifter. Er du interessert i en slik plass, henvender du deg til servicetorget.

Parkeringsavgifter
Hva Pris
Parkeringsavgift pr. time 28 kroner
Dagparkering i Gjøvik sentrum 55 kroner
Dagparkering på Mjøsstranda 35 kroner
Gateparkering dag* 35 kroner
Parkeringsavgifter dagparkering
Område Pris
Røverdalen parkeringsplass 55 kr
Gjøvik gård 55 kr
Mjøsstranda 35 kr
Fastland parkeringsplass 35 kr
Bakkegata 55 kr
Bassengvegen 55 kr
Skolebakken 55 kr
Skolegata 55 kr
Kirkegata over Trondhjemsvegen 35 kr
Ibsens gate over Tordenskjolds gate 35 kr
Wergelands gate 35 kr
Welhavens gate 35 kr
Tordenskjolds gate nord for Ibsens gate 35 kr
Ludvig Skattums gate sør for Oscar Nissens gate 35 kr
Oscar Nissens gate 35 kr
Johan Sverdrups gate nord for Ole Bulls gate 35 kr
Øvre Torvgate nord for Kirkegata 35 kr
Svolders gate 35 kr

Disse parkeringsplassene er gratis for el-biler. 

Parkeringsavgifter el-bil

Parkeringsavgifter elbil
Hva Pris
Parkeringsavgift per time på gateparkering og parkeringsplasser, uten mulighet til dagsparkering 14 kroner
Dagparkering Gratis
Lading av elbil Ved lading av elbil på kommunale ladeplasser innføres avgift hele døgnet, alle dager. Også lørdag og søndag. Vanlig timetakst 28 kroner per time eller dagparkeringsats på 35 kroner

Du får automatisk riktig takst på elbil i Easypark-appen ved å legge inn skiltnummeret til en elbil. For å få riktig takst på parkeringsautomat trykker du på elbil-knappen på automaten.