Rørledning på Vind må byttes

Bakgrunn for arbeidet

I 2021 ble det lagt en ny rørtrase fra Frusetlia, langs med nye Vestre Totenveg og opp til Vind idrettsplassen.

Under trykkprøving av den nye rørledningen ble det oppdaget små lekkasjer i flere skjøter. I og med at lekkasjene er små, så er de vanskelige å finne. Det viste seg at lekkasjene skyldtes en produksjonsfeil. På bakgrunn av det ble det bestemt at hele rørledningen må skiftes ut med nye rør.

Rørene er produsert ved Pipelife Norge AS sin fabrikk i Surnadal – og Pipelife dekker alle omkostninger med utskiftingen. Pipelife beklager så mye for feilen, og ulemper dette fører til for abonnentene og kommunen.

Slik vil jobben utføres

Utskiftingsarbeid pågår etappevis til sommerferien i slutten av juni. 

Største del av arbeid utføres innenfor landbruksarealer og medfører ingen til veldig begrenset trafikkhinder.

Samtidig med utskiftingsarbeid legger Gjøvik kommune en ny overføringsrør for drikkevann i deler av trasen for et fremtidige planlagt høydebasseng som skal forsyne nylig vedtatt reguleringsplan Østby terrasse.

Kart over området

Det gule linja på kartet viser rørledningen som skal byttes. 

 

Fremdrift

  • Oppstart: April 2024
  • Ferdigstillelse: August 2024

Vi varsler når drikkevannet må stenges

Arbeidet medfører at leveranse av drikkevann til abonnentene må stenges noen ganger for kortere perioder. Vi vil varsle alle berørte når drikkevannet må stenges.

Slik varsler vi deg

Har du mobiltelefon, får du SMS, mens abonnenter med fasttelefon som ikke har mobil får en automatisert talemelding.

Her kan du lese mer om hvordan vi varsler innbyggere. 

Entreprenør

Brødrene Gudbrandsen AS

Kontaktperson

Byggeleder: Steinar Dalen Korsaksel, Norconsult AS.

Telefon 99 37 04 59