SMS-varsling

Vi bruker et varslingssystem for å nå innbyggere og virksomheter. Vi varsler på SMS, e-post og talemelding til fasttelefon.

Har du mobiltelefon, får du SMS, mens abonnenter med fasttelefon som ikke har mobil får en automatisert talemelding.

Hvorfor er dette nyttig for deg?

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være ved stenging av vann, planlagte arbeid med vann og avløp, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre omstendigheter som krever rask informasjon.

Hvordan finner kommunen deg?

Gjøvik kommunes varslingssystem bruker tre registre for å nå ut med informasjon til deg.

Privatpersoner

Kontaktinformasjonen blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige henter kontaktinformasjonen herfra, for eksempel til skattemeldingen.

Du kan oppdater kontaktinformasjonen din via nettsida norge.no  

Bedrifter

Bedriften som er registrert på gateadressen, blir varslet ut fra informasjon registrert i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Du finner Brønnøysundregistrene via hjemmesida brreg.no 

Tilleggsregister

Tilleggsregister kan du bruke hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune. Det er derfor viktig at du oppdaterer informasjonen i tilleggsregisteret hvis du flytter til en annen kommune. 

Tilleggsregisteret finner du via nettsida varslemeg.no

Får du ikke varsler?

  1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret via deres hjemmeside.
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?
    Oppdater din kontaktinformasjon via nettsida norge.no
  3. Husk å melde flytting hvis du bytter adresse

Bor du på hybel, har hemmelig nummer, eller jobbtelefon?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer eller jobbtelefon, eller som er folkeregistrert på annen adresse. Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret. Kryss eventuelt av for hemmelig nummer når du registrerer deg. 

Sårbare virksomheter

Sårbare virksomheter er for eksempel bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter og bønder/husdyrhold.

Tilleggsregisteret gjør at kontaktpersoner for virksomheter kan knyttes til virksomheten, med sitt telefonnummer. Kontaktpersonen vil da motta varsel fra kommunen samtidig med virksomheten. 

Du kan registrere deg i tilleggsregisteret på nettsida varslemeg.no

Ønsker du hjelp med å registrere ditt telefonnummer? 

Ta kontakt med oss på