Forsøpling

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. 

Hva er forsøpling?

Forsøpling kan være villfyllinger med hageavfall og annet avfall, men det kan også være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak på egen eiendom.

Vil du melde fra om forsøpling og villfyllinger?

Fyll ut webskjema under for å melde fra om forsøpling og villfyllinger. Mottaker av skjema er miljøavdelingen i Gjøvik kommune. 

Alle har et ansvar for en ren og trivelig by

Forbud mot forsøpling er regulert i forurensningsloven § 28. Der står det at "Ingen må lagre eller håndtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet."

Du har ansvar for orden og ryddighet rundt dine avfallsbeholdere.

Hvis du ferdes der det ikke er satt opp avfallsbeholdere, skal du ta med avfallet hjem.

Driver du  kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel og lignende, har du ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet jamfør forurensningsloven § 35.

Hvem har ansvaret?

Hvis du oppdager forsøpling, kan du melde fra til kommunen. Dersom vi finner den ansvarlige, vil vedkommende få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke finnes, er det grunneieren som har ansvaret for å rydde opp etter forurensningsloven § 37.

Kommunen ved avdeling for bymiljø har ansvaret for forsøpling i parker/friområder. 

Vegeier har ansvaret for forsøpling langs veger. Dette kan være kommunen, fylkeskommunen eller privateier. 

Lovverk