Råd ved brunt vann

Du kan få brunt vann i springen etter at vannet har vært stengt i nabolaget ditt. Du kan også få brunt vann i forbindelse med andre hendelser. Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging.

Råd ved brunt vann

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

  • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
  • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
  • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter bør du kontakte oss.
  • Du bør ikke trekke ned i toalettet så lenge du har brunt vann i springen. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
  • Utsett klesvask til vannet er klart igjen.
  • Utsett å sette på oppvaskmaskinen til vannet er klart igjen

Hvorfor blir vannet brunt?

Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.

Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.

Kommunens ansvar

Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frostskader, som følge av arbeider på det offentlige hovednettet .

Ta kontakt med oss

Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter bør du kontakte oss.

Teknisk tjenester
Tjeneste Telefon kveld, helligdager og helg Ordinær dagtid
Vann og avløp 95 13 67 06 61 18 95 00
Brann (innsatsleder) 90 69 30 85 61 18 95 00
Brannmester 91 67 06 03 91 67 06 03