Elbil i Gjøvik

I Gjøvik har vi tre kommunale ladestasjoner. 

Oversikt over ladestasjoner 

I Gjøvik har vi tre kommunale ladestasjoner: 

  • Fastland: 10 ladeplasser med ladeeffekt 7,2 kW.
  • Campu Arena Kallerud, 4 ladeplasser, 7,2 kW.
  • Huntonstranda/Mjøsstranda: 9 ladeplasser med ladeeffektiv 7,2 kW.

Ladeavgift

Ladeavgift EL-bil
Hva Pris
Ladeavgift 5 kroner per time, pluss 3 kroner per kwh. Alle dager hele døgnet.

Hvordan betaler jeg for lading? 

Du må bruke easypark-appen for å betale for ladingen. Følg instruksjon på skilt og i appen. 

Parkeringsavgift

Elbiler betaler det samme for parkering som fossilbiler.

Ved lading gjelder egne satser.

Parkeringsavgifter
Hva Pris
Parkeringsavgift pr. time 36 kroner
Dagparkering i Gjøvik sentrum og Gjøvik gård. 64 kroner
Dagparkering på Mjøsstranda, Campus Arena, Fastland og i ytterkant av sentrum 42 kroner