Slik parkerer du riktig i kryss og ved gangfelt

De feilparkeringene som oftest skjer i Gjøvik er knyttet til parkering i vegkryss og ved gangfelt. Her er en liten oppdatering på lover og regler knyttet til akkurat dette.

Parkering ved vegkryss

Det er ikke lov å stanse i et vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset fra det punktet hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde. 5-metersregel i vegkryss gjelder i begge retninger uansett om gata er enveiskjørt eller toveiskjørt. 

Hensynet bak 5-metersregelen er at den som parkerer ikke skal hindre sikt for andre kjørende eller gående i krysset.

På illustrasjonen under står den røde bilen feilparkert fordi den er for nærme krysset, mens den grønne står korrekt fordi den står parkert mer enn 5 meter fra krysset.

 

Parker minst 5 meter fra der krysset begynner å kurve. - Klikk for stort bilde

Les mer om parkering ved veikryss vegvesen.no.

 

Parkering i T-kryss

Det er ikke lov å parkere i et kryss, da biler som parkerer her kan hindre trafikkflyten langs vegen. På smalere veger kan det for eksempel være vanskelig å svinge ut av den møtende vegen hvis det står biler parkert midt i krysset.

Illustrasjonen under viser med de stiplede linjene hva som ansees å være «i krysset», altså det stedet hvor vegen munner ut i den andre. De røde bilene står ulovlig parkert i T-krysset mens den grønne står lovlig parkert utenfor T-krysset.

Les mer om parkering i T-kryss på vegvesen.no.

Ulovlig å stanse på eller foran gangfelt

Det er ulovlig å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfeltet. Etter gangfeltet kan du imidlertid parkere lovlig.

Regelen er gitt med hensyn til å skape tilstrekkelig sikt fra alle retninger. Dersom bilene sto tett opptil gangfeltet i begge kjøreretninger, ville det være vanskelig for trafikantene å få øye på hverandre i god tid før kryssing.

 

 Les mer om ulovlig stans på eller foran gangfelt på vegvesen.no.