Skal du bygge ny bolig/hytte i spredt bebyggelse?

Før man starter en byggeprosess eller skal fradele en boligtomt der det ikke er mulighet med tilkobling til kommunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 og tillatelse til å bygge anlegget etter plan og bygningsloven § 20-1.

Skal du fradele tomt?

Før du skal fradele en tomt må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan fradele tomt. 

Les mer om fradeling og søknadsprosess.

Har du allerede en fradelt tomt?

Før du skal søke om byggetillatelse må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan bygge. 

Les mer om byggetillatelse og søknadsprosess.

Slik søker du

  1. Ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet. De utarbeider søknad om utslippstillatelse på vegne av deg.
  2. Søknad om utslippstillatelse sendes til Gjøvik kommune. Dette gjøres av prosjekterende foretak som også er ansvarlig søker. 
  3. Avløpsanlegget må prosjekteres og bygges i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  4. Ved å samarbeide om felles avløpsanlegg med en eller flere naboer, kan utgiftene reduseres.