Skal du bygge ny bolig/hytte i spredt bebyggelse?

Før man starter en byggeprosess eller skal fradele en boligtomt der det ikke er mulighet med tilkobling til kommunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 og tillatelse til å bygge anlegget etter plan og bygningsloven § 20-1.

Skal du fradele tomt?

Før du skal fradele en tomt må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan fradele tomt. 

Les mer om fradeling og søknadsprosess.

Har du allerede en fradelt tomt?

Før du skal søke om byggetillatelse må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan bygge. 

Les mer om byggetillatelse og søknadsprosess.

Slik søker du

  1. Ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet. De utarbeider søknad om utslippstillatelse på vegne av deg. Vi har samlet en liten oversikt for deg lenger ned på siden.
  2. Søknad om utslippstillatelse sendes til Gjøvik kommune. Dette gjøres av prosjekterende foretak som også er ansvarlig søker. 
  3. Avløpsanlegget må prosjekteres og bygges i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  4. Ved å samarbeide om felles avløpsanlegg med en eller flere naboer, kan utgiftene reduseres.

Oversikt over et utvalg foretak med nødvendig kompetanse

Dette er ikke en komplett oversikt over alle godkjente foretak. Du kan selv velge hvilket foretak du ønsker å bruke.

Foretakliste som kan hjelpe - spredt bebyggelse V2
Firma Kontaktperson Telefon E-post
Asplan Viak AS Knut Robert Roberten 975 48 440 Send e-post
BraVa Rådgivning Jørgen Ove Myrre 905 90 717 Send e-post
C. Blekkerud BA-Service Carsten Blekkeud 907 94 560 Send e-post
Flexi Anlegg Frode Moe 47 45 29 83 Send e-post
Gjøvik Rørleggerservice AS Tormod Haugom 913 77 851 Send e-post
GK Rør AS Jon Espen Mjørud Hansen 959 84 540 Send e-post
Hydrogeologi og avløpsrådgivning Lars Westlie 481 76 741 Send e-post
Inge Trettsveen Inge Trettsveen 481 39 783 Send e-post
Magne Sveen AS Terje Ruden-Grinaker 61 15 99 66 Send e-post
Naturbasert AS Kjell-Petter Ellingsbø 47 45 49 27 Send e-post
NIBIO Guro Hensel 977 29 995 Send e-post
Norconsult AS   611 30 330  
Odd Steinar Hansen AS Boye Hansen 91 79 44 62 Send e-post
Oppland Tørkefabrikk AS Henrik Munkelien 959 86 089 Send e-post
Rørlegger Thomas Bjørke Thomas Bjørke 971 31 302 Send e-post
Rørlegger Øyvind Hasvold AS Øyvind Hasvold 913 75 499 Send e-post
SBG Byggprosjekt AS Bjørn Gladbakke 611 18 400 Send e-post
Slåtsveen Bygg Johan Slåtsveen 41 52 29 87 Send e-post
Snertingdal Bygg & Graveservice AS Stian Brobakken 995 81 261 Send e-post
Sweco Norge AS   611 39 100 Send e-post
Tor Ivar Gullord Tor Ivar Gullord 908 60 841 Send e-post
Østlandet geoteknikk AS Andreas Embre 907 71 557 Send e-post
Snertingdal Rørleggerbedrift AS Tormod Haugom 913 77 851 Send e-post